Bluetooth

La connectivitat de la placa micro:bit a través de Bluetooth és un dels grans potencials que té aquesta placa. Actualment hi ha diversitat de propostes a la xarxa per realitzar projecte. La relativa complexitat d'aquestes propostes és superior a l'objectiu d'aquest curs. No obstant farem una petita exploració bàsica de com es fa el procés d'emparellar la micro:bit amb un dispositiu mòbil. D'aquesta forma podem fer servir tauletes digitals i inclús mòbils.

Antena de baixa energia Bluetooth (BLE)

Es pot veure l’etiqueta BLE ANTENNA a la part posterior de la micro:bit. La seva utilitat és la d'establir un servei de missatgeria, de manera que els dispositius es poden enviar dades entre ells. La micro:bit és un dispositiu perifèric que pot "parlar" amb un dispositiu central com un telèfon intel·ligent o una tauleta que disposa de tecnologia Bluetooth de baixa energia (BLE). La micro:bit pot enviar senyals i rebre senyals des d'un dispositiu central per la qual cosa un altre dispositiu BLE pot controlar la micro:bit o la micro:bit pot controlar un altre dispositiu BLE.

Emparellar

La part essencial del bluetooth a la placa micro:bit és la d'emparellar el dispositiu amb la nostra placa micro:bit. A les taules digitals i als mòbils podem trobar, principalment, dos sistemes operatius Android i iOS. Hi ha unes aplicacions específiques per qualsevol dels dos sistemes.

Aquí teniu els vídeos que també podeu trobar a la pàgina https://microbit.org amb el procés detallat.

Aquesta funcionalitat és especialment útil si fem servir tauletes digitals a les nostres classes, ja que l'entorn de programació Makecode es visualitza millor que en els mòbils.

Per a dispositius amb iOS.

Per a dispositius amb Android.

A l'aplicació podem trobar exemples de programes ja fets que es poden pujar directament a la placa. Si indiquem que volem fer codi, ens obre al navegador del dispositiu l'entorn Makecode.

El procés d'emparellar pot ser molt sensible en alguns dispositius, és important que tingueu la darrera versió de firmware a la micro:bit. També les bateries han d'estar a un bon nivell per poder alimentar el bluetooth.

Actualment han sortit al mercat alguns productes específics per a micro:bit que fan servir la connectivitat bluetooth i que permeten un cert marge de programació.


Recursos