El sensor d'inclinació

En aquesta pràctica veurem com podem construir sensors amb materials del nostre voltant. Possibilitant seqüències d'aprenentatge més enllà del funcionament de la placa i la seva programació.

Construirem un sensor d'inclinació que ens permetrà saber quan un recipient està ple d'aigua. Una solució, per exemple, per a saber quan estan plens els dipòsits d'aigua dels aires condicionats.

A partir de la construcció d'aquest tipus de dispositius podem generar debat amb l'alumnat sobre les seves possibles aplicacions.

Construïm el sensor

Com a la pràctica del telègraf, farem servir els materials que tinguem a mà. En aquest cas:

  • Cartó.
  • Varetes de fusta.
  • Cel·lo variat.
  • Paper d'alumini o cel·lo de coure.
  • Bola de material conductor.

  • Fem una capseta de cartó que s'ajusti en mides al nostre que volem fer.
  • Posem material conductor a la base, enganxat.
  • Folrem les varetes de material conductor i fem que travessin l'estructura de cartó a dues alçades.
  • Col·loquem la bola metàl·lica al punt d'inici i comprovem que quan s'inclina, primer s'atura a la primera vareta i si inclinem més, la supera i s'atura a la segona.

Funcionament

Farem un dispositiu que ens comuniqui, per ràdio, quan un dipòsit de líquid arriba a diferents nivells. En aquest cas, com que fem servir dos pins, ens indicarà dos nivells. Aquest és un exemple de possible estructura. El sensor es col·loca a la vareta horitzontal. A mesura que el nivell d'aigua puja, la inclinació és més gran.

El codi

El codi es fonamenta en el fet que el sensor funciona com un interruptor quan la bola tanca el circuit.

Placa emissora.

Establim el grup de ràdio 1. Assignem l'enviament d'un nombre quan es "premi" cada pin. També afegim la indicació gràfica a la matriu led.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Placa receptora

Igual que a la placa emissora, establim el grup 1. En funció del nombre que es rebi, la matriu de leds representa un nivell diferent.

Recupera aquest projecte a MakeCode

El codi d'aquest projecte es pot enriquir amb l'emissió de sons, d'animacions a la matriu led…A més dels diferents actuadors que podem tenir a l'abast si fem servir una placa d'expansió.

Recordem que a cada placa emissora podem vincular vàries plaques receptores.

Més enllà