El telègraf

Un avantatge de la placa micro:bit és la possibilitat d'integrar-la dintre de projectes amb idees pròpies de la cultura Makerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Maker. Amb pocs materials podem construir, nosaltres mateixos, dispositius que ens permetin interactuar amb la placa. Aquests són excel·lents oportunitats per treballar transversalment continguts a l'aula.

En aquesta pràctica farem un "telègraf" amb el que podrem enviar missatges entre diverses micro:bit.

El dispositiu

Farem servir elements que podem trobar amb facilitat al nostre entorn, en aquest cas:

  • Cartó.
  • Cel·lo de diferents tipus.
  • Paper d'alumini o cinta adhesiva de coure.
  • Pals de gelat.

Un cop creat el nostre dispositiu el connectem a la placa micro:bit amb els cables de pinces.

Finalment tindrem dos interruptors/polsadors connectats al PIN1 i al PIN2 de la placa.

El codi

El dispositiu està connectat a una placa micro:bit. Aquesta envia per ràdio les dades a altres plaques, en aquest cas els punts i ratlles del codi Morse.

El codi receptor el podem instal·lar a més d'una placa, així a cada grup de ràdio podem tenir una placa emissora i diverses receptores al mateix temps.

Placa emissora.

Un exemple de codi seria aquest:

Establim el grup 1 per la connexió per ràdio entre plaques. Assignem l'emissió d'un nombre per als diferents pins.
Amb els botons "A" i "B", marquem l'inici i final dels missatges.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Placa receptora.

Com a la placa emissora, establim el grup 1 per la connexió per ràdio entre plaques.
Amb la variable receivedNumber, anem assignant accions als nombres que es van rebent.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Un fet tan senzill a primera vista com l'emissió de codi Morse és una bona oportunitat per descobrir, dintre de les dinàmiques de l'aula, diferents estratègies de programació.


Més enllà