El braçalet alarma

En aquesta pràctica explorarem el potencial que ens permet la placa micro:bit amb la seva capacitat de connectar-se per ràdio . Us proposem una senzilla i entretinguda pràctica a partir de la qual podeu explorar opcions a les vostres aules.

Necessitem:

  • 2 x placa micro:bit,
  • 2 x cable USB,
  • 1 x ordinador,
  • materials per fer dos braçalets.

La placa micro:bit permet comunicar-nos amb altres micro:bit dintre d’una àrea fent servir els blocs que trobem a la categoria RADIO de l’entorn de programació Makecode. Es poden enviar paquets en forma de nombres, caràcters o una combinació de tots dos. També es pot donar instruccions a la placa de què fer quan rebi aquests paquets

Objectiu: Dissenyar i fer dos braçalets amb una placa micro:bit cadascun. Aquestes plaques estaran connectades entre si. Una d’elles enviarà senyals indicant l’estat de salut de la persona que el porti, l’altre les rebrà i indicarà quin és l’estat a la matriu led.

La teleassistència ha estat al llarg d’aquests últims anys un servei imprescindible per a moltes persones de la nostra societat. La seva eficàcia permet donar resposta ràpida a problemes de diferent tipologia que d’una altra forma no es podríen cobrir.

El codi

En primer lloc, farem el codi del braçalet emisor. La connexió entre tots dos es farà establint un grup. En aquest cas, farem servir el grup 1. El bloc corresponent el situem dintre de AL INICIAR.

Cada micro:bit només pot pertànyer a un grup. Dintre d’un aula podem establir diferents grups, aquests es podran comunicar només amb els que tinguin el mateix nombre.

Fent servir el bloc PINES atribuïm una acció als botons A i B de la placa. En aquest cas, enviar un nombre diferent a les plaques receptores segons sigui el cas.

En aquest cas, les icones son prescindibles, però ens ajuden a saber si les ordres que no es poden “monitoritzar” s’han realitzat, aportant informació.

Ara toca fer el codi de la micro:bit receptora. Establim el mateix grup que a la micro:bit emisora, el grup 1. Despleguem el menú RADIO i escollim el bloc AL RECIBIR RADIO seguit de la variable “receivedNumber”, ja que rebrem només nombres. Aquesta variable no cal definir-la, està incorporada al bloc.

Incorporem el bloc de lògica amb el que determinarem quina acció es produeix quan es “rebi” el nombre.

Ens interessa saber…Al menú també hi ha el mateix bloc per variables amb nombre i lletres (“name” i “value”), i un altre per variables sense nombres “receivedString”

Introduïm el bloc de lògica que indica equivalència i copiem la funció per col·locar-la en el valor inicial.

Quan es rebi el valor 0 la matriu led mostrarà un cor.

Per quan el valor rebut sigui un 1, hem preparat una petita animació inicial. Ja tenim el codi preparat per pasar-lo a la placa receptora.

Codi de la placa emisora.

Codi de la placa receptora.

El nom que es posa a l’arxiu és indiferent pel funcionament del programa. Però és important anar creant una biblioteca pròpia amb els programes que anem realitzant.

La cobertura de la senyal de ràdio la podem modificar si volem amb el bloc de “potencia de transmisión”. El nombre ens indica els decàmetres (1dam=10m) de distància que cobreix la senyal. Sempre d’una forma aproximada. Aquest bloc l’hauríem de col·locar dintre de la seqüència AL INICIAR.

I el braçalet?

Un cop tenim el codi a les dues plaques toca dissenyar i crear el braçalet d’emergència. És el moment de potenciar la creativitat per trobar solucions als materials, eines, oportunitats, etc, que tenim a l'abast. D’aquesta forma tindrem una activitat on la programació assoleix un significat tangible i funcional. Aquest és un exemple.

Més enllà