Connexió per ràdio

La placa micro:bit es pot comunicar amb altres micro:bit a través d'ones de ràdio. La programació d'aquesta funció la farem fent servir els blocs que trobem a la categoria RADIO de l’entorn de programació Makecode.

Es poden enviar paquets en forma de nombres, caràcters o una combinació de tots dos. Al mateix temps es poden donar instruccions a la placa de què fer quan rebi aquests paquets.

El menú    Radio   de MakeCode conté els blocs necessaris per treballar amb la ràdio de la placa micro:bit.

Practiquem

Ara farem una petita pràctica on comunicarem dues plaques

En primer lloc, farem el codi de la placa emisora. La connexió entre tots dos es farà establint un grup. En aquest cas, farem servir el grup 1. El bloc corresponent el situem dintre de AL INICIAR.

Ara només caldrà establir que enviem per ràdio. Es poden enviar tres tipus de dades: números, text i números o text.

La placa receptora rebrà aquestes dades executarà allò que decidim. Farem servir aquests blocs en funció del tipus de dades a rebre.

Així podrem crear un programa en què quan premem un botó, la placa emisora enviï un número. La placa receptora rebrà aquest número i executarà l'ordre que indiquem. En aquests vídeos ho podeu veure.

En primer lloc la placa emisora. Fem servir els números 0, 1 i 2.

Després la placa receptora(es). Afegim blocs de LOGICA per determinar quina acció es fa quan es rebi els diferents números.

Aquí tenim el resultat.

Aquest ha estat un exemple bàsic, podem crear moltes més coses enllà de que surti una icona a la matriu de leds. Això dependrà del projecte en el que integreu la funció ràdio. Exemple: mostrar temperatura en pantalla, provocar una acció en un actuador, etc…

Pràctiques amb ràdio

Més enllà