El primer programa. Hola Mon

Fem que es mostri un text en el panell LED de la placa

Veieu com fer-ho:

En llenguatge informàtic una cadena és un conjunt consecutiu de caràcters (lletres i certs símbols)

Adonem-nos que …

  • El simulador de l'entorn de programació permet visualitzar el resultat del programa sense necessitat de disposar d’una placa micro:bit.
  • Si el text no cap íntegrament a la pantalla de la placa (conté més d'un caràcter), es desplaça de manera automàtica.

Investiguem

Què passa si canviem de lloc el bloc  mostrar cadena  ?

Adonem-nos que …
Els blocs són esdeveniments. Els blocs que defineixen les accions s'hi han de col·locar a dins.

  • Els blocs dins l'esdeveniment  al iniciar   només s’executen un cop, en iniciar-se l’execució del programa.
  • En canvi, els blocs dins l'esdeveniment  para siempre   s'executen de manera contínua.

  • És convenient posar noms significatius als programes
  • La icona permet desar el programa a l'ordinador (amb format .HEX)

Els fitxers .HEX només es poden obrir amb MakeCode

Seguim: Carreguem el programa a la placa