Blocs

 • Bloc 1: Marc teòric i legal de la salut laboral
 • Bloc 2: Aspectes tècnics i organitzatius: mesures d'acció preventiva
 • Bloc 3: Pla de prevenció: planificació, execució, avaluació. Estructura documental
 • Bloc 4: Gestió d'accidents laborals, malalties professionals, vigilància de la salut i coordinació d'activitats empresarials
 • Bloc 5: Qualitat educativa i salut laboral. Aspectes psicosocials
 • Bloc 6: Els equips directius en la prevenció de riscos laborals


Autoria

Coordinació: Amàlia Valls Longarte

 • Bloc 1: Sagrario Ramoneda Abia
 • Bloc 2: Àngel Figueiras Pastor
 • Bloc 3: Berta Sindreu Fernández
 • Bloc 4: Natàlia Díaz Peñalver
 • Bloc 5: Rosa Borrás Medina
 • Bloc 6: José Luís Blanco Isidro