Apartat 4: Informe de seguimentUn cop realitzada la formació, és el moment de fer una valoració final tant del procés com de la transferència dels continguts a les aules. Recordem que aquesta avaluació la fan els equips de coordinació a partir de les orientacions de la FIC.

La persona responsable del CRP haurà d'elaborar un informe de seguiment a partir de:

  • les pròpies observacions,
  • la informació del document de valoració final que cada centre li ha de lliurar,
  • la reflexió conjunta amb l'equip de coordinació i l'equip directiu en acabar el procés formatiu.

En l'enllaç següent trobareu un model per elaborar aquest informe.

Informe de seguiment