Activitat 4. Valoració de l'itinerari de la formació.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Fer una valoració del procés seguit durant la realització de l'itinerari i projecció de futur.


 Descripció
La última activitat vol ser una eina per avaluar el procés i el resultat de l'itinerari formatiu des d'una besant metodològica. També, de forma global, es planteja quina pot ser la projecció de futur del camí encetat.
Orientacions de treball


Individual 1. Començarem responent de forma individual les següents preguntes del full de treball per valorar el procés seguit durant l'itinerari:

  • Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?
  • Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?
  • Quines modificacions recomanaríeu?

Seguint amb el full de treball i, també de forma individual, respondrem les preguntes sobre les possibilitats futures que s'obren com a equip de mestres:

  • Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?
  • Voleu seguir avançant en el mateix tema o bé plantejar-vos algun diferent?
  • Teniu alguna altra proposta?2 Finalment, compartirem el treball fet amb tots els companys i companyes.

Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquest punt final es demana una valoració del procés seguit durant la realització de l'itinerari i projecció de futur. En concret, d'aquest nou format de formació: la no presència d'un formador, els materials, la dinàmica, la temporització, canvis que faríeu … Així mateix es demana la valoració en relació a la utilitat de la formació, de la temàtica i de la projecció quan a la formació.