Activitat 3. Definim què farem

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Planificar la indagació a partir de la pregunta formulada i de l’instrument triat.


 Descripció Us proposem ultimar els detalls de la planificació de les vostres experimentacions a partir d’uns punts concrets que compartireu amb els companys de la FIC per tal d’estar també atents al que fan ells.
Orientacions de treball1. Individualment, feu una planificació de la vostra indagació a partir de les preguntes següents:

  • Què: pregunta de recerca
  • Quan: en quin moment del curs, en quin moment de la classe…
  • Durant quant de temps
  • Amb qui: grup o grups
  • Com: instruments que faré servir
  • Com documentaré el procés: eines per al professor i per a l’alumne

2. Grup classe. Compartiu i compareu la vostra planificació amb la resta de companys.

3. Empleneu individualment la graella-planificació.Materials


Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació


El coordinador proporcionarà la graella-planificació perquè cada docent-participant reculli la planificació de la seva experimentació a l’aula. Aquesta graella recull els sis punts que es detallen al pas 1 d'aquesta activitat. Es recomana utilitzar un espai Moodle o similar on quedin recollides les graelles de tots els docents-participants.

El coordinador pot proposar als docents-participants que utilitzin diferents instruments per documentar l’experiència d’indagació com ara un diari escrit o un relat oral. Aquests instruments poden formar part de la recollida de dades i serveixen per fer introspecció i poder després triangular aquestes dades amb les altres que s’obtinguin a l’aula.

Es recomana utilitzar un espai Moodle o similar per recollir la graella-planificació de tots els docents-participants.