Activitat 3: Anàlisi de propostes didàctiques
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Identificar les activitats d’escriptura que ha de fer l’alumnat en la proposta presentada.
  • Donar pautes de com ensenyar a escriure de forma integrada per ajudar a construir coneixement.


Anota
Us proposem analitzar la proposta presentada a partir d'un guió i seleccionar els aspectes a desenvolupar en el disseny de l'activitat a experimentar en la fase 3.Orientacions de treball


(grupal) 1. Prenent com a punt de partida la proposta didàctica del nivell seleccionat, us proposem analitzar-la per:

  • identificar les activitats d’escriptura,
  • identificar el propòsit i els formats emprats,
  • identificar el procés i els recursos metodològics,
  • identificar les eines d’avaluació.


I seleccionar aquells aspectes que voldreu desenvolupar en el disseny de l'activitat que experimentareu a l'aula en la fase 3.

Material

ORIENTACIONS

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació.
Anàlisi de propostes didàctiques

  1. Les propostes que es presenten són un exemple de pràctiques reals que es duen a terme en centres catalans. No es tracta en cap cas d’un model tancat i acabat. Un dels objectius d’aquesta anàlisi és veure com s’hi poden introduir millores.

  2. Les pautes d’anàlisi han de propiciar la visió constructiva de les propostes. D’una banda, es tracta de distingir quins són els punts que es poden transferir a les pràctiques que s’han de dissenyar en la fase següent. De l’altra, veure les possibilitats de millora.

  3. En aquest punt seria bo recollir les propostes que es dissenyaran i mostrar la recollida per veure: en què ens centrem i si hi ha aspectes que no es desenvolupen, i que es volen incloure en el disseny.