Activitat 2. Seguim una mateixa línia metodològica?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

 • Fer aflorar les creences personals sobre la línia metodològica de l’escola.
 • Compartir les referències sobre metodologia que apareixen en el Pla Educatiu de Centre (PEC)


 Descripció
Ara us proposem que reflexioneu sobre la línia metodològica del vostre centre. Tots en penseu el mateix? Seguiu una metodologia semblant a tots els cicles? Compartiu una mateixa manera de fer? Per començar-ne a parlar, us proposem fer una simulació.
Orientacions de treball


 Individual1. Contrasteu el que cadascú creu que identifica metodològicament el vostre centre. Coincidiu?

(ft_f1_a2.1doc) Cicle2. Per petits grups, expliqueu als vostres companys quina és la metodologia del vostre centre. Feu-ho com si els receptors fossin mestres nous que s’incorporen al centre. A tall d’exemple, podeu incorporar l’explicació d’alguna de les activitats de centre. Cicle3. En claustre, poseu en comú la feina realitzada i les respostes donades i deseu-les al document. Diagnosi de centre serà el primer document de la Carpeta de formació.
Materials


 • Material de formació. PEC del centre
 • Full de treball. Seguim una mateixa línia metodològica?
  ft_f1_a2.1.pdf
 • Document per a la carpeta de formació. Diagnosi de centre
  dcf_f1_a2.pdf


 • Document per a la carpeta de formació emplenat. Diagnosi de centre
  dcf_f1_a2.pdf