Activitat 5: Actituds i valors respecte de la llengua
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Compartir la importància del treball de les actituds i els valors respecte de la llengua dins el context de l’aula i del centre educatiu

 Descripció

El Currículum de l'Educació Secundària Obligatòria diu: "L’educació en els valors i actituds respecte de la llengua és una de les claus perquè es produeixi la necessària flexibilitat de pensament perquè tothom respecti i s’interessi pels altres."

Us proposem que escolliu aquelles lectures que penseu que us poden ajudar en el disseny de la pràctica d’aula.Orientacions de treball1. Us oferim dos articles i tres experiències que tenen com a tema les actituds i els valors respecte de la llengua. Escolliu aquelles lectures i aquells recursos que penseu que us poden ajudar en el disseny de la vostra pràctica.a) PALOU, Juli. “Educar per al plurilingüisme”. La mirada experta. Ensenyar i aprendre llengües. CIREL, 2011, p.14-26

L’article tracta sobre els relats de vida lingüística entesos com un tipus de text reflexiu, situat en la línia entre el privat i el públic. Aquests relats es presenten com una opció per donar sentit a l’experiència d’aprendre llengües i de promoure la reflexió sobre els canvis en el procés de la identitat. Es mostra el procés d’anàlisi d’un relat de vida lingüística.

Parteix de la concepció que l’aprenentatge lingüístic i la consegüent aproximació a altres maneres de parlar sobre el món reclama la creació d’espais on aquesta relació es pugui fer explícita, on els aprenents entrin en diàleg amb ells mateixos, amb l’experiència personal que els suposa la seva trobada amb les llengües.


b) NANDO, Julio; PALOMERO, Neus; VALLS, M Rosa. “La importància de les actituds lingüístiques en el procés d’aprenentatge de llengües”. A: MARTINES; Vicent [et al.]. Llengua, societat i ensenyament. Alacant: Symposia philologica, 2003.

A l’apartat 2.4 es presenten tècniques bàsiques per treballar les actituds a l’aula en relació amb l’aprenentatge de les llengües. Tot i que l’experiència que s’explica, s’emmarca en la realitat del País Valencià, els exemples pràctics i les tècniques que s’hi exposen són transferibles a d’altres contextos.


Us proposem tres activitats realitzades per professorat on es treballen les actituds de l’alumnat envers l’aprenentatge de llengües, la primera en català:

c) L’activitat Jo i les meves llengües, dissenyada per la professora Laura Farró, es pot desenvolupar en dues o tres sessions i està dirigida al primer cicle de l’ESO, concretament al primer curs. L’objectiu és introduir, des dels inicis de la secundària, l’enfocament comunicatiu i integrat de les llengües que conformen el currículum. Cal destacar que aquesta activitat esdevé molt motivadora per a l’alumnat perquè des del començament de curs la llengua es planteja com una eina de descobriment personal i de coneixement de l’entorn. Per altra banda, també és didàcticament i pedagògicament útil per a l’aprenentatge proposar que el text definitiu sigui llegit públicament –grup classe— abans de formar part de la seva llibreta d’aprenentatge.

En la mateixa línia podeu consultar les propostes en castellà i en anglès:

d) El portafolio del alumnado, de la professora Yolanda Sediles.
e) Learn another language, de la professora Montse Irún.Podeu utilitzar la taula per anotar aquelles idees que heu extret de les lectures i que us poden ser útils per al disseny de la vostra pràctica:

Educar per al plurilingüisme

La importància de les actituds lingüístiques en el procés d’aprenentatge de llengües

Jo i les meves llengües

El portafolio del alumnado

Learn another language


Materials