Activitat 4: Recursos TIC i llengua
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Compartir la necessitat d’integrar els recursos TIC en les activitats d’escriptura.
  • Conèixer les possibilitats que ofereixen les TIC per a les activitats d’escriptura.
  • Concretar els recursos TIC que s’utilitzaran en les activitats d’escriptura que s’experimentaran a l’aula durant aquest itinerari.

 Descripció

Us proposem que escolliu aquelles lectures, recursos i exemples pràctics, que us poden ajudar en el vostre disseny de la pràctica d’aula. Les lectures són opcionals, és a dir, no cal llegir-les totes. El que és important és recollir recursos TIC, per seleccionar-los i adaptar-los en funció de la pràctica d’escriptura que dissenyeu en aquest bloc.Orientacions de treball1. Us oferim quatre textos i quatre recursos i experiències, que tenen com a tema la integració dels recursos TIC a la classe de llengua. Escolliu aquelles lectures i aquells recursos que penseu que us poden ajudar en el disseny de la vostra pràctica:


a) CASSANY, Daniel. “Ensenyar llengües a l’època d’Internet”. La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, juny 2011.[Consulta: 25 setembre 2012]

En la primera part d’aquest article es parla dels canvis que suposa la implantació de la Xarxa de manera constant i estable per a l’aprenentatge de llengües, a partir dels resultats de les darreres recerques.

Pel que fa a l’escriptura, s’aborda la paradoxa que encara que els nois i les noies estiguin més exposats que mai a l’escriptura, aquesta exposició no afavoreix necessàriament l’ús de l’estàndard escrit (p. 52).

A partir de la pàgina 53, es proposen tota una sèrie de recursos didàctics per integrar i aprofitar les tecnologies. En aquest punt es qüestiona com s’ha d’ensenyar l’ortografia: “Si la majoria de dispositius i programes incorporen un verificador ortogràfic en temps real, és difícil que un alumne trobi sentit a l’aprenentatge de moltes regles d’ortografia, com les regles de la vocal neutra o de l’accentuació gràfica.”

A la part final de l’article (p. 57), es dedica un apartat a la diversificació de l’escriptura, i es comenta el fet que Internet hagi equiparat l’escriptura i la parla, cosa que fa que avui disposem de tants registres escrits com parlats.


b) SANZ PINYOL, Glòria. “Del papel a la pantalla y del aula a la nube. Ideas para dinamizar la expresión escrita en secundaria”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, núm. 61 (2012), p. 59-71.

En aquest article es proposa superar els enfocaments exclusivament lingüístics o gramaticals per abordar l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua. Es reflexiona sobre què implica incorporar els entorns digitals a l’enfocament comunicatiu de l’expressió escrita, i s’aporten idees per vincular l’aprenentatge de l’escriptura a contextos comunicatius actuals i a pràctiques situades.

Amb l’ajuda d’ordinadors, pantalles i projectors, el treball a l’aula pot fomentar la lectura i l’escriptura de textos electrònics situats en el seu context, amb la finalitat de millorar les competències comunicatives tant dins com fora de l’entorn acadèmic.


c) QUINTANA ALBALAT, Jordi. “La comunicació des del web del centre educatiu i altres entorns digitals”. Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa, núm. 29 (2012), p. 8-13.

Actualment el web de centre és la carta de presentació dels centres educatius i una plataforma de publicació per a les produccions escrites de l’alumnat. En aquest article es donen pautes perquè el web del centre doni una bona imatge corporativa i que compleixi l’objectiu de comunicació entre el centre educatiu i la comunitat educativa. A més, s'hi donen estratègies perquè el web del centre doni suport a l’aprenentatge de l’alumnat i s’apunten altres entorns i recursos digitals i en línia. També hi trobareu exemples de webs i de blocs de centres educatius catalans.


d) FERNÁNDEZ, Adela; GONZÁLEZ, Irene; Pérez, Marimar. “Enseñanza de lenguas y TIC”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, núm. 61 (2012), p. 63-71.

Dins de l’article us proposem que llegiu l’apartat de la pàgina 67, titulat “Algunas herramientas básicas”, on s’exposa les possibilitats que ofereixen dues eines 2.0 especialment adequades per a l’ensenyament de l’escriptura: els blocs i els documents en línia.


e) ZAYAS, Felipe. Blogs de aula [Consulta: 26 setembre 2012]

Mapa conceptual on es recullen moltes de les possibilitats que ofereixen els blocs a les classes de llengües. Hi ha enllaçats exemples de blocs reals de classes de llengua castellana i literatura.


f) Revistes digitals [Consulta: 26 setembre 2012]

La revista del centre ha estat sempre una plataforma de publicació de les produccions de l’alumnat. Actualment els entorns digitals faciliten l'edició i la difusió d'aquestes publicacions. En aquest espai de l’XTEC podeu consultar diverses publicacions digitals de centres de secundària.


g) Revista La Puça. Institut Serrallarga de Blanes [Consulta: 25 setembre 2012]

Destaquem com un exemple la revista “LA PUÇA” de l’Institut Serrallarga de Blanes. En el segon enllaç web s’exposa la finalitat i les característiques de la revista del centre, impulsada des del Departament de Llengua Castellana i Literatura. La idea d’editar aquesta revista va sorgir de la necessitat de posar en pràctica els coneixements relacionats amb la premsa escrita que s’imparteixen en el segon cicle de l’ESO. Materiales de lengua [Consulta: 25 setembre 2012]


h) Callejeros literarios. El proyecto [Consulta: 26 setembre 2012]

Projecte que es va portar a terme entre diversos centres, en castellà, en català, en èuscar i en gallec, durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012. El projecte consisteix en una proposta didàctica que culmina en la creació d’una guia de carrers, amb noms relacionats amb la literatura, de les localitats dels centres participants. Ha estat creat amb Google Maps.

Podeu utilitzar la taula per anotar aquelles idees que heu extret de les lectures i que us poden ser útils per al disseny de la vostra pràctica:

Ensenyar llengües a l’època d’internet

Del papel a la pantalla y del aula a la nube

La comunicació des del web del centre educatiu i altres entorns digitals

Enseñanza de lenguas y TIC

Blogs de aula

Revistes digitals

Revista La Puça

Callejeros literarios


Materials