Activitat 1: Elaboració del document "Disseny d’una pràctica d'escriptura a tres bandes"Aquesta activitat té com a objectius:

  • Elaborar el document que servirà de guió per al disseny de l’experimentació.
  • Dissenyar l’activitat de manera coordinada entre les tres llengües (a tres bandes).
  • Integrar l’experimentació dins de la programació del curs actual.
  • Preveure una temporització i un calendari realistes. Descripció


Aquest document s’ha d'anar elaborant de manera conjunta, en el si dels grups de treball que s’han definit en la fase anterior. Aquest document ha d’estar completat en acabar aquest bloc, de manera que podeu anar bastint, completant i enriquint aquesta activitat a mesura que aneu llegint, i anar-hi incorporant el material de formació que us proposem en aquest bloc.

Us proposem un guió, perquè reflexioneu sobre l’activitat que heu de dissenyar, perquè planifiqueu quins continguts curriculars desenvolupareu i com els coordinareu en les diferents llengües. També és important que decidiu quines propostes metodològiques (extretes de les orientacions del currículum) desenvolupareu.

També us proposem que partiu d’alguna de les activitats “estrella” que s’han analitzat al principi de l’itinerari (durant la fase 1 i la fase 2), que s’havien triat perquè funcionaven bé amb l’alumnat i s’obtenien bons resultats.

Orientacions de treball1. Prèviament a l’elaboració del document, llegiu el guió per al disseny de l’experimentació, on trobareu els aspectes que us proposem planificar. Tingueu en compte que es tracta d’un document de treball conjunt, de reflexió i de formació, i que el que és important és arribar a presentar i experimentar l’activitat de manera coordinada. Per tant, tots els aspectes que contingui han de ser concrets i realistes.