Activitat 6. Pràctica a l’aula 3

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Dissenyar activitats que donin oportunitats a tothom utilitzant l’aplicació Symbaloo.


 Descripció
Partint de la pràctica anterior, dissenyeu una activitat i porteu-la a terme amb tot l’alumnat del vostre grup. Aquesta pràctica es recollirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball


Petit grup 1.Partint d’un tema que esteu treballant amb el vostre alumnat, proposeu-los que, per parelles o petits grups, preparin un webmix. Teniu un guió i un model d’activitat en el full de treball. Recolliu la vostra experiència en el document per a la carpeta de formació.Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació