Activitat 4. Pràctica a l’aula 2

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Percebre les possibilitats que ofereix el treball amb organitzadors gràfics per a l’aprenentatge de tot l’alumnat.


 Descripció
Partint de l’exercici anterior, us proposem la realització d’una activitat amb organitzadors gràfics amb tot l’alumnat del vostre grup. Aquesta pràctica es recollirà a la carpeta de formació.


Orientacions de treball


Petit grup 1. Porteu a terme l’activitat proposada en el full de treball amb els vostres alumnes. En acabar recolliu l’experiència en el document per a la carpeta de formació.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació