Activitat 3. Popplet i Gliffy

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Conèixer dos organitzadors gràfics que permeten planificar i visualitzar la informació facilitant-ne la seva comprensió.


 Descripció
A partir de la visualització dels tutorials de les aplicacions presentades, en petits grups portareu a terme una petita pràctica per familiaritzar-vos amb aquests organitzadors i així poder veure les seves possibilitats d’aplicació a l’aula.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Formeu grups de tres persones, llegiu el text, visioneu els tutorials i completeu el full de treball:

Ajudar als alumnes en la planificació i organització de la informació, facilitant-los la possibilitat de recuperar-la quan la necessiten, és bàsic per al seu aprenentatge. Disposar d'eines que simplifiquin aquests processos és indispensable per l'alumnat amb més dificultats. Prendre notes d'àudio, gravar explicacions de classe, incorporar fotografies dels apunts o explicacions realitzades a la pissarra, disposar de recordatoris dels passos per realitzar una feina o de les tasques que cal presentar en una data determinada… són ajuts importants per l'alumnat amb dificultats de memòria a curt termini.

Els organitzadors gràfics, els mapes conceptuals, les línies de temps, etcètera, proposen a l’alumnat una manera diferent d'acostar-se als continguts, facilitant que efectuï relacions significatives entre els conceptes que li permeten una major comprensió. Alhora fomenten que estigui més actiu i disposat a analitzar i a relacionar la informació. Són estratègies molt útils per mantenir involucrats a l'alumnat en el seu aprenentatge, possibilitant la inclusió de multiplicitat de formats (text, imatges, vídeos, enllaços…). Els organitzadors gràfics utilitzats de forma intencionada i amb finalitats concretes són molt efectius com a suport a l'aprenentatge dels alumnes, especialment d'aquells que troben més barreres en el dia a dia a l'aula.

Existeix una gran varietat d'organitzadors gràfics per utilitzar en diverses àrees i nivells. En l’apartat de Materials trobareu uns quants models i vídeos amb pràctiques d’activitats. En aquesta tasca us en presentem un parell: Popplet i Gliffy.

Popplet és una aplicació que ens permet, de forma gràfica i senzilla, estructurar i organitzar els conceptes, idees, pensaments… amb la possibilitat de crear mapes mentals, conceptuals, taulers, murs, galeries…, tant de manera individual com en col·laboració amb altres companys.

Gliffy és una eina que ens permet tant realitzar mapes conceptuals i diagrames de manera senzilla i simple, com editar-los i poder-los dotar d’una gran quantitat de característiques per la quantitat d’icones predissenyades de les que disposa.Petit grup 2. Amb els mateixos grups de treball que heu format en l’activitat anterior, realitzeu la pràctica proposada en el següent full de treball.


Materials