Activitat 1. Cognició i emoció

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre la implicació que té en el procés d’aprenentatge la relació entre la cognició i l’emoció.


 Descripció A partir de veure un vídeo, reflexioneu sobre la relació entre la cognició i l’emoció i compartiu-ho amb la resta del grup.
Orientacions de treball


Gran grup 1. Us proposem veure el següent vídeo que il·lustra el concepte de l’educació i la relació entre la cognició i l’emoció.


Gran grup 2. Debatre és una eina a través de la qual intercanviem idees i informació, contraposem punts de vista per comprendre els assumptes que ens preocupen i així poder prendre decisions informades, dirimir conflictes i assolir el consens. El debat educatiu és un instrument que estimula el pensament crític. Atureu-vos cinc minuts i plantejeu-vos els interrogants que trobeu en el full de treball i després compartiu i debateu a l’entorn de les vostres reflexions.


Full de treball: El terrissaire (fic B3-1.2)
Petit grup 3. Formeu petits grups, llegiu el text del full de treball i realitzeu l’activitat proposada.