Llistat dels telèfons

El llistat dels telèfons es pot preparar des de l'opció Plantilles del mòdul Publicacions.

Escolliu l'opció Plantilles del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Accés a les Plantilles

Afegiu una plantilla nova i empleneu els camps següents:

 • Títol de la llista: Especifiqueu el nom "Llistat de telèfons".
 • Codi extern: Especifiqueu un codi.
 • Àmbit: Escolliu "Centre".
 • Tipus de llistat: Escolliu "Llistats relacionats amb les dades personals dels alumnes".
 • Orientació de la pàgina: Escolliu "Vertical".
 • Format de sortida: Escolliu Excel
 • Columnes addicionals en blanc: Per defecte ja indica "0"
 • Seleccioneu el camp: "Telèfon"

Seleccioneu els camps:

 • Nom (20)
 • Primer Cognom (20)
 • Segon Cognom (20)
 • Contacte alumne - Telèfon (20)
 • Contacte altres alumne - Valor (20)
 • Tutor 1 - nom (20)
 • Contacte 1er tutor alumne - Valor (20)
 • Contacte 1er tutor alumne - Observacions (30)
 • Tutor 2 - nom (20)
 • Contacte 2on tutor alumne - Valor (20)
 • Contacte 2on tutor alumne - Observacions (30)

Executeu el "Llistat de telèfons" i a la finestra emergent informeu:

 • Llista només d'alumnes: Escolliu "Donats d'alta".
 • Grups classe: Seleccioneu els grups. Si se'n selecciona més d'un, obtindreu un registre d'assistència per a cadascun.
 • Premeu el botó Executa.

A continuació aneu a l'opció de menú Cua d'elaboració (plantilles) del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Accés a la cua d'elaboració (plantilles)

Quan estigui generada la llista, premeu la icona per obtenir el llistat de telèfons.

Imatge 1 - Llista dels telèfons en format Excel

El programa té diferents camps per incorporar telèfons, tots ells inclosos al llistat. Feu un repàs al document final i si apareix alguna columna sense contingut elimineu-la.

Abans d'imprimir redimensioneu les columnes per tal de que tota la informació us càpiga en un sol full