Tasques d'inici de curs

A continuació hi ha les tasques que cal fer a inici de curs per tal d'assegurar la millor gestió de les dades del centre:

  • Revisar les dades dels alumnes, i incorporar-ne de noves, si cal
  • Actualitzar les dades dels alumnes: adreces, telèfons, …
  • Actualitzar les NESE, les mesures d'atenció a la diversitat i els suports dels alumnes
  • Actualitzar, si és el cas, la informació dels camps lliures
  • Revisar les opcions de religió i llengües estrangeres en el currículum dels alumnes
  • Actualitzar les dades relatives als serveis de menjador i transport, si és el cas
  • Revisar els grups assignats
  • Crear els grups classe i distribuir-hi els alumnes, els continguts i els mestres.
  • Crear, si escau, les agrupacions organitzatives
  • Crear, si escau, els grups complementaris
  • Elaborar, si escau, grups ZER
 • Preparar els documents:
  • Elaborar i imprimir les orles
  • Elaborar i imprimir el registre d’assistència
  • Elaborar i imprimir llistats dels telèfons
  • Ajustar les autoritzacions de personal del centre
  • Tramitar professorat pendent de nomenar