Introducció: La línia de temps o barra d'edició

Una vegada feta la captura i selecció dels millors clips, hem de començar a tallar i ordenar els clips a la barra d'edició. Un símil molt clar que l'alumnat sempre entén és explicar-los que ja tenen tots els cromos de l'àlbum, que ara cal enganxar-los, i això no es pot fer de qualsevol manera, han de seguir un ordre i unes pautes.

Abans hem parlat del llenguatge audiovisual i la major part dels conceptes aquí esmenats. Ja han estat tractats en els mòduls 3 i 4 de llenguatge. Aquí farem un petit recordatori i aprofundirem en els aspectes que influeixen directament en l'ordenació dels clips a l'hora de col.locar-los en la barra d'edició del programa.

L'edició per tall

L'edició consisteix bàsicament en l'ordenació dels diferents clips (captures), per tal de donar forma i expressivitat a una producció audiovisual. Quan editem hem de concentrar el pas del temps en breus instants d'imatges i per això hem de recórrer a l'el.lipsi, mecanisme narratiu que consisteix en presentar únicament els fragments significatius d'un relat. Per realitzar a la pràctica l'el.lipsi entre els diferents seqüències existeixen molts recursos que es poden agrupar en:

 • Per tall directe.
 • Per transicions.

L'edició per tall directe és el recurs més utilitzat a l'hora d'anar canviant els diferents plans. És el signe de puntuació bàsic del llenguatge audiovisual. És la transició el.líptica més senzilla i que dóna dinamisme al vídeo. El sistema ideal de pas d'una escena a una altra és aquell que passa desapercebut per a l'espectador, creant l'il.lusió de continuïtat natural.

L'edició per tall condueix l'acció suprimint tot allò que no és necessari per al desenvolupament del relat i fan comprensible, a l'espectador, l'evolució espai-temporal sense cap explicació externa a la pròpia informació audiovisual.

En l'edició per tall, és on es fan més evidents els conceptes de continuïtat, ràcord, direccionalitat i salt de l'eix d'acció.

Per practicar amb l'alumnat

Si teniu l'oportunitat de treballar amb alumnes, una activitat per entendre el concepte d'edició és donar-los una frase senzilla escrita en un paper.

 • Han de mantenir en secret el contingut del missatge i han de produir un vídeo de 30-60 segons on els seus companys han d'esbrinar el contingut del text escrit.
 • Si els altres companys són capaços d'entendre el missatge sense cap explicació afegida, vol dir que el vídeo està ben realitzat des del punt de vista del llenguatge audiovisual i l'edició.
 • Pel contrari, si els creadors del vídeo han d'anar donant pistes als seus companys, vol dir que el llenguatge audiovisual o l'edició està mal resolt.

Aquí teniu una producció d'alumnes de 2n d'ESO que han fet aquesta activitat.

Principi de continuïtat


Aquest principi té el seu fonament en l'organització i ordenació de les seqüències, per suggerir una successió d'aconteixements, mostrant el que volen veure i quan s'ha de veure. Acostuma a donar fluïdesa narrativa. La continuïtat en l'edició pot afectar tant al missatge que volem transmetre, com a la percepció espaial o temporal.

La continuïtat temàtica

Influeix directament sobre la idea. Segons com ordeneu les diferents seqüències podem donar un missatge o un altre.

Per practicar amb l'alumnat

El CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya) va editar fa temps una col.lecció de llibres pràctics molt interessant: Com veure la TV? material didàctic per a infants i joves. Concretament, el segon que parla dels informatius, a la pàgina 61 té una pràctica molt interessant en aquest aspecte: 2a activitat. Parlar amb les imatges.

Molt recomanable per treballar amb l'alumnat.
Feu una interpretació d'aquestes 3 imatges.Ara torneu a fer de nou una interpretació.Què ha passat? L'ocell s'escapa de la gàbia o torna?

Imagineu si canviant dos clips d'ordre podeu canviar la comunicació del missatge, que passaria amb una producció de 10-20-30 clips?

La continuïtat perceptiva.

Un bon vídeo és aquell que manté la nostra atenció a la pantalla, més enllà del contingut, sí aconsegueix imitar la continuïtat de la realitat. Segur que alguna vegada heu vist una seqüència i la vostra ment us ha alertat que alguna cosa no es correspon a la realitat, pot ser un salt temporal o algun objecte ha canviat d'espai.

Quan dos plànols successius no tenen continuïtat, diem que hi ha una errada de ràccord, és a dir, un salt. Hi ha molts tipus de salts: d'eix d'acció, d'eix de càmera, de llum, de narració, de moviment, d'argument, de color… El salt és un aspecte més físic que la continuïtat i s'atribueix directament a l'edició.

Mireu aquest vídeo que explica clarament aquest concepte: "Fallos en la contiuidad y raccord".Ara segur que teniu més clar que vol dir la continuïtat i el ràccord.

La direccionalitat

Quan anem al teatre i en una escena un actor o actriu surt de l'escenari per un costat, quan torna a entrar de nou a l'escena, normalment ho fa pel mateix costat, si no ho fa així, l'espectador pensa que s'ha equivocat. És a dir, que sempre veiem l'obra des d'un mateix costat. Vosaltres quan heu enregistrat una seqüència també ho heu fet des d'un mateix costat, d'aquesta forma la direccionalitat no es trenca.

Un dels fets més importants en una edició és el sentit direccional. Quan editeu una seqüència heu de tenir present per on es mouen els personatges i com entren o surten del plànol de la càmera. Hi ha un conjunt de regles centrades en els eixos de la càmera i d'acció que determinen l'ordre dels plans.

Els dos primers minuts d'aquest vídeo expliquen clarament què passa si es trenca la direccionalitat.

L'eix d'accióEn el mòdul anterior hem parlat sobre què vol dir la continuïtat entre plans a nivell de càmera.

Aquest aspecte propi del llenguatge audiovisual s'ha de tenir molt present a l'hora d'editar, ja que mai podem col.locar dues seqüències juntes on la càmera ha canviat d'eix, ja que visualment confonen a l'espectador i donen una sensació estranya.

La millor forma d'observar-ho és veure aquest vídeo on, en vàries ocasions se salta l'eix d'acció i les actrius d'una forma divertida adverteixen a l'espectador.

Si us fixeu, quan els personatges parlen, una actriu està a la dreta i l'altra a l'esquerra. Quan se salten l'eix, les dues estan a la dreta i això és impossible, a no ser que una d'elles estigui d'esquena. Quan han enregistrat la seqüència, el càmera ha canviat de posició, passant l'eix d'acció.

Si voleu saber més:

 • Document sobre com pot afectar la continuïtat en una edició. "Continuidad de edición"

http://www.cybercollege.com/span/tvp050.htm

Ordenar i tallar els clips

A un costat del programa, teniu totes les vostres captures. Segur que heu capturat moltes més imatges de les que necessiteu, cap problema mentre tingueu espai en el vostre disc dur.

Important

Si el treball ho feu amb alumnes, sovint, per no dir sempre, aquests digitalitzen tot el projecte i us trobareu amb un arxiu amb 50 ó 60 captures. En principi no hi ha cap problema, sempre que el disc dur aguanti, però cal tenir cura.

Ara heu de començar a selecionar, ordenar i talllar els clips que utilitzareu en la vostra producció.

Aspectes que cal tenir presents abans de col.locar els clips a la barra d'edició:

 • Fer una bona selecció de clips i eliminar els que no serveixen.
 • Ordenar o agrupar en carpetes els clips de la finestra de captures. L'ordre evita mals de caps a l'hora de trobar els clips i agilitza l'edició. Si podeu ordenar les captures per seqüències millor.
 • Si no esteu segurs si utilitzareu un clip o no, deixeu-lo, sempre estareu a temps d'esborrar-lo. Es perd força temps si hem de tornar a fer la captura, per tant més val guardar-lo.
 • Si el programa ho permet, duplica el clip quan hagis de fer proves, especialment efectes. Experimenta sobre un clip i deixa l'altre guardat per si de cas.
 • Abans de tallar el clip, dóna-li una ullada per escollir el tros més adient. Procura que no sigui llarg, 2-3 segons i que respecti les normes abans esmentades en el mòdul de llenguatge audiovisual.
 • Quan en un mateix clip hi ha diferents plans, intenta dividir-los abans de tallar definitivament el clip. És a dir, sovint et trobaràs que en un clip de 15 segons hi ha informacions diferents que cal separar abans d'editar. Un cop separats pots editar-los normalment.
 • Segons quin programa utilitzis, el clip el pots tallar abans de col.locar-lo a la barra d'edició, especialment si és molt llarg.
 • Observa en el tutorial corresponent com es fa un tall i quines possibilitats ofereix el programa.
 • Arrossega el clip a la barra d'edició i col.loca'l en el lloc adient. Intenta editar seguint l'ordre del relat, reportatge…
 • Si t'has descuidat un clip, la majoria de programes permeten insertar el clip, respectant l'ordre posterior sense modificar l'edició. En els programes més professionals aquesta opció l'has de fer mitjançant l'opció del menú "Insert".Important

Cal ser ordenat per trobar amb facilitat els clips seleccionats. Si treballeu amb programes professionals, obriu carpetes indicant les seqüències.

Els clips i les imatges que has importat al teu projecte es queden en la ubicació original. En la finestra de clips tu veus la referència. Si esborres o canvies d'ubicació el clip original, desapareixerà de la finestra de captures i no es visualitzarà.Aspectes que cal tenir en compte abans de donar els punts d'entrada i sortida als clips: • Fer el tall al moment en què l'acció queda establerta. Evitar les cues de tall que deixen passar més temps d'acció innecessari.
 • Els plans generals requereixen un major temps de permanència, ja que donen una major informació. Al voltant de 3 segons.
 • Els plans tancats requereixen una menor informació i per tant un menor temps de permanència. Al voltant de 2 segons.
 • Si estem descrivint una acció determinada, deixar que aquesta acabi. Quan és molt llarga és pot fer un encadenat o utilitzar l'efecte "ràpid o lent" per escurçar-la o relentizar-la. Aquest efecte no està disponible en tots els programes.
 • Per fer el seguiment d'una conversa utilitzar plans de confrontació de personatges, on alternament s'utilitzen plans curts i de menys durada de cada personatge. Aquest recurs fa augmentar la tensió i facilita el seguiment d'un diàleg.
 • Evitar els empalmaments entre plans que s'assemblin molt, quan tracta d'una mateixa persona o objecte.
 • Si s'han d'inserir imatges dins d'una altra imatge, vigilar que aquesta no sigui massa petita, especialment si pensem penjar el nostre vídeo a una pàgina web o realitzar un videocast, ja que aquesta no es veuria. Menys d'un 40% de la seva mida original dóna problemes per visionar-ho.
 • Els talls entre subjectes en moviment en la mateixa direcció suggereixen continuïtat d'acció, direcció, persecució…
 • Els talls entre direccions divergents transmeten la sensació de separació o expansió.
 • És pot produir un desequilibri de plans quan l'aire que envolta el personatge del primer pla és diferent de l'aire que envolta el personatge del segon.
 • Quan es produeixen salts de continuïtat o ràccord, es poden utilitzar plans de recurs, per tal de solucionar el problema de continuïtat.
 • Quan un personatge apareix en plans successius mostrant moviment oposats, podem evitar efectes subjectius introduint un pla intermedi que mostri una imatge de front.
 • Utilitzeu les imatges més impactants al començament per tal d'enganxar a l'audiència.
 • Feu servir plans de recurs o imatges fixes. Aporten molta informació i enriqueix el vídeo.
 • No poseu plans gratuïts i si teniu dubtes respecte un pla no el poseu.

La forma i la posició dels contingutsLa forma i posició dels continguts determinen els diferents tipus de muntatge.

Segons l'enquadrament i la durada del pla:


 • Muntatge analític: Enquadraments propers i de curta durada. S'utilitza per vídeos d'acció i vídeoclips.
 • Muntatge sintètic: Enquadraments oberts amb una bona profunditat de camp i major durada. Donen una visió més descriptiva de la realitat. Potencien els moviments de càmera i dels personatges.Segons l'enquadrament i la durada del pla:


 • Muntatge narratiu: Explica els fets, ja sigui cronològicament o fent salt al passat o futur.
 • Muntatge expressiu: Quan el ritme de l'acció determina el muntatge, ràpid en els moments d'acció i lent en els moments dramàtics. Produeixen un major impacte sobre l'espectador.
 • Muntatge ideològic: Quan destaquem les emocions mitjançant símbols, gestos…
 • Muntatge creatiu: Quan no es té en compte la cronologia i adquireix més importància el ritme, l'acció o la bellesa de les imatges.
 • Muntatge poètic: Quan intentem crear una obra poètica, causant reaccions sobre l'espectador. Té clarament una intenció expressiva.
 • Muntatge vídeoclip: Els vídeo clips i els muntatges plublicitaris han posat de moda aquest tipus de muntatge. Els plans són molt curts, amb efectes de tota mena i sovint el so marca el ritme de l'edició.Si voleu saber més sobre aquest aspecte aquí teniu una adreça web que parla dels diferents tipus de muntatge i mostra alguns exemples: http://cinemasurlepont.wordpress.com/2008/06/04/tipos-de-montaje/Un muntatge és tot un seguit de clips, que prèviament han estat editats.
Normalment, quan realitzem la captura d'un clip sempre agafem més imatge de la que necessitem, per tant hem de retallar el clip original mitjançant la insersió d'uns punts (IN-OUT), donant-li un punt d'entrada (IN) i un punt de sortida (OUT). Quan parlem d'aquest punts fem referència a l'inici o final d'un pla que serà editat.
També és possible que en una mateixa captura tinguem diferents plans que ens interessen. En aquest cas, per no eliminar parts que ens interessen, podem dividir el clip original en diferents parts, o copiar i enganxar el clip vàries vegades si el programa no ens permet dividir el clip original.Però encara que tingueu el millor ordinador i el programa d'edició més adient, no serveix de res si no teniu clar que voleu aconseguir amb la vostra producció. Sovint les idees més senzilles i curtes són les millors.

A l'hora d'editar heu de tenir molt clar:
 • El públic a qui va dirigit la vostra producció.
 • L'ordre dels plans i la seva durada en funció del gènere audiovisual: reportatge, entrevista, musical, animació…
 • La durada. Més val un vídeo curt i no superar els 5-8 minuts. Especialment si el voleu presentar a concursos nacionals o internacionals.
 • Els punts de tall. No allargar el punt d'entrada i sortida del clip.
 • Manteniment de la continuïtat del vídeo i l'àudio.Procediment per editar els clips:

No hi ha una manera universal d'editar. Cadascú ha de trobar el seu procediment en funció del programa que utilitzi. Aquí teniu una base d'orientació que us pot ajudar realitzar una primera edició.

 • Primer de tot cal determinar quina importància té la banda sonora en la nostra producció. Si volem editar un vídeo seguint les pautes de la música, primer de tot haurem de col.locar aquesta en la barra d'edició, per determinar la durada i el ritme de l'edició. Si la banda sonora no té cap importància, deixarem aquesta per més endavant.
 • Agrupar els clips en la finestra de captures, creant carpetes o blocs.
 • Agafar la primera seqüència. Ajustar l'entrada i sortida, i arrossegar-la fins a la línia d'edició o de temps.
 • Per poder editar amb comoditat, ajusta la barra d'edició, de tal forma que la indicació del temps estigui de segon en segon, es a dir: 1,2,3,4…


 • Fes el mateix amb el primer grup d'imatges.
 • Anar al principi de l'edició i sobre una imatge fixa, un color o una seqüència, afegir el títol del vídeo.
 • Col.locar una transició entre el títol i el primer clip del vostre vídeo. Si el que mana és la banda sonora, aprofitar un canvi de ritme per ajustar el principi o final del títol.
 • Col.locar el segon grup d'imatges.
 • Fer una transició entre el primer i segon grup.
 • Si cal aplicar algun efecte, aquest es pot fer al final o aplicar-ho sobre el clip després de haver-lo col.locat en la barra d'edició.
 • De la mateixa forma que has fet el títol d'entrada, ara fes els crèdits (títols) finals del vídeo.
 • Per acabar el vídeo està bé fer-ho amb una fosa en negre.
 • Arrossega la banda sonora a la línia de música i ajusta aquesta a la durada de les imatges, deixant un segon per realitzar una fosa de so.
 • Afegir els efectes sonors.
 • La majoria de programes permeten la possibilitat d'inserir una imatge entre dos clips ja editats, d'aquesta forma es respecta el treball realitzat fins ara, només cal ajustar de nou els efectes sonors.
 • Previsualitza la pel.lícula i comprova que tot és correcte.
 • Molt important, no t'oblidis de guardar el projecte cada 5 minuts.

Tutorials: La línia de temps o edició.WINDOWS MOVIE MAKER:
 • En format vídeotutorial:0:40- 1:30 Línia de temps. En el minut 7 explica com tallar els clips
PINACLE STUDIO: • En format vídeotutorial Studio 8: Minut 0:34- 2:12* En format vídeotutorial Studio 11: Minut 0:34- 1:37


IMOVIE:
KDENLIVE: • En format vídeotutorial: Minut 0:20- 4:50


<