Seguiment dels Quaderns

Un dels principals avantatges de fer servir Quaderns Virtuals amb Moodle és que el professorat coneix l'estat de cadascun dels Quaderns que tenen assignats els alumnes que estan inscrits a un curs. Per accedir a aquesta informació, s'ha de seleccionar el Quadern mitjançant el menú Activitats / Quaderns Virtuals de l'esquerra, o bé clicant directament sobre el Quadern a la fitxa del curs.

Imatge Accés al Quadern Virtual dels alumnes que estan inscrits a un curs

Des de la pantalla de consulta del Quadern Virtual, el professor/a pot, per una banda, accedir al Quadern de cada alumne/a i, per una altra, conèixer l'estat, la puntuació i el nombre de lliuraments de tots els Quaderns dels alumnes inscrits al curs.

Per accedir al Quadern de qualsevol dels alumnes cal fer clic sobre el nom de la persona en qüestió. En fer-ho, s'obrirà una pàgina nova amb l'estat actual, puntuació, nombre d'intents i, fins i tot, temps invertit a cadascun dels fulls que composen el Quadern: Resum estat actual Quadern

Al costat del nom de cada full apareix una bola de color indicant el seu estat:

  • Vermell. L'alumne/a encara no ha accedit mai a aquest full
  • Vermell només al contorn. L'alumne/a ha començat a treballar en el full però encara no l'ha lliurat.
  • Taronja. L'alumne/a ja ha lliurat el full i, per tant, està esperant que el professor/a el corregeixi.
  • Verd. El professor/a ja ha revisat el full. Per tant, es dóna per tancat.

Per consultar i, si cal, corregir algun dels fulls cal fer clic sobre el seu nom. En fer-ho, es carregaran les preguntes del full amb les respostes que ha donat l'alumne/a. Per defecte, el sistema ja calcula la puntuació i correctesa de cada pregunta però és possible modificar-ho mitjançant el camp de text Puntuació o bé fent clic sobre la imatge que mostra si la pregunta és correcta o incorrecta.

Correcció de les preguntes d'un full

A més, el professor/a pot afegir un o més missatges dirigits a l'alumne/a a sota de cadascuna de les preguntes amb l'objectiu, per exemple, d'aclarir algun dubte o donar alguna pista sobre com resoldre correctament la pregunta.  Ús dels quadres d'intervenció

Per últim, un cop es dóna per revisat, el professor/a pot marcar com a corregit el full fent clic sobre el botó Corregeix que apareix al final de la pàgina:

 Correcció del full

Pràctica

En aquesta pràctica, se us proposa fer el seguiment del Quadern que heu afegir a Moodle a la pràctica anterior.

Segons les explicacions d'aquesta pràctica, heu d'accedir al Moodle i fer el seguiment del Quadern que heu creat a la pràctica anterior. En concret, com a mínim:

  • Afegiu un missatge a alguna de les preguntes mitjançant els quadres d'intervenció.
  • Corregiu algun dels fulls que estiguin lliurats.

Aquesta activitat formarà part dels exercicis del mòdul que s'han de lliurar.