Edició de la seqüència d'activitats d'un projecte (II)

En aquesta pràctica realitzareu una seqüència utilitzant una estructura més complexa d'enllaç entre les activitats. El coneixement d'aquesta estructura permet vincular projectes entre si.

A la pràctica 1 d'aquest mòdul s'explicava com realitzar salts d'un punt a un altre dins de la seqüència d'un mateix projecte, i com aprofitar aquesta funcionalitat per construir un sistema de menús que duguin a les diferents seccions d'un projecte llarg.

Ara farem quelcom semblant, però enllaçant projectes diferents. Es tracta de fer un projecte que faci de llançadora dels altres quatre que ja teniu fets.

Pràctica

Amb el JClic Autor creeu un nou projecte. Aquesta vegada anomeneu-lo Mòduls. Es crearà a la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\moduls

Creació d'un nou projecte

En aquest projecte heu de crear dues activitats:

  • La primera activitat ha de ser del tipus Pantalla d'informació. Poseu-li el nom Portada i feu-hi aparèixer una única casella gran que digui Pràctiques del curs de JClic. Doneu-li l'estil que us sembli més adient.
  • La segona activitat ha de ser també una Pantalla d'informació. El nom podria ser Menú, i ha de tenir quatre caselles amb els textos Mòdul 1, Mòdul 3, Mòdul 5 i Mòdul 6. Doneu-li un estil semblant a l'anterior.

Un cop creades les activitats aneu a la pestanya de seqüències i afegiu-hi dos elements amb el botó Nou element de seqüència Nou element de seqüència. Un amb l'activitat Portada i l'altre amb Menú.

Apliqueu-hi les tres modificacions que hem vist a la pràctica anterior. Hauria de quedar així:

Nova seqüència

Enregistreu el projecte amb el nom moduls.jclic.zip i proveu el seu funcionament. De moment les caselles de la segona activitat encara no fan res.

Ara haureu de copiar a la carpeta moduls els fitxers .jclic.zip de les pràctiques dels altres mòduls. Obriu un explorador de fitxers, busqueu la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\modul1, marqueu el fitxer modul1.jclic.zip, feu Edita|Copia, aneu a la carpeta veïna moduls i feu Edita|Enganxa. Repetiu el procés amb els mòduls 3, 5 i 6.

Al final del procés haureu de tenir aquests cinc fitxers dins de la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\moduls:

  • modul1.jclic.zip
  • modul3.jclic.zip
  • modul5.jclic.zip
  • modul6.jclic.zip
  • moduls.jclic.zip

Torneu al JClic Autor i al projecte moduls.jclic.zip. Ara caldrà definir els salts des de les caselles de l'activitat Menú a cada un dels projectes dels mòduls.

Feu clic a la primera casella, on diu Mòdul 1 i al diàleg d'edició feu clic al botó Contingut actiu. En la finestra de diàleg Contingut actiu i multimèdia seleccioneu l'opció Ves a la seqüència. Deixeu en blanc el camp Seqüència i escriviu modul1.jclic.zip al camp Projecte. Hauria de quedar així:

contingut actiu multimèdia

Feu el mateix amb les altres tres caselles, enllaçant-les amb els projectes corresponents al seu mòdul.

Quan hagueu acabat enregistreu de nou el projecte moduls.jclic.zip i comproveu el seu funcionament a la finestra de proves. Observeu que quan feu clic damunt qualsevol casella de l'activitat Menú apareix un advertiment com aquest:

Advertiment

Això és perquè esteu treballant amb el visualitzador dins d'un projecte, i aquesta acció remet a un altre projecte. Per comprovar realment el seu funcionament heu de tancar el JClic Autor, obrir el JClic, anar a Fitxers | Obre el fitxer i buscar a la carpeta moduls el fitxer moduls.jclic.zip. Ara sí: comproveu que els enllaços funcionin. Si ho heu fet bé, en acabar les activitats de cada projecte hauríeu de tornar automàticament a l'activitat Menú. Això és degut a què en aquest punt de la seqüència heu indicat que el botó d'avançar ha d'obeir l'ordre Tornar Tornar .