Edició de la seqüència d'activitats d'un projecte (I)

En aquesta primera pràctica fareu una seqüència d'activitats bàsica. Ho realitzareu a partir del projecte mòdul 6.

Pràctica

Des del JClic Autor, obriu el projecte mòdul 6 (modul6.jclic.zip). Col·loqueu-vos a la pestanya Seqüències Pestanya Seqüències.

Us apareixerà una llista amb les activitats que heu creat en aquest mòdul.

En el primer que us heu de fixar és en l'ordre de les activitats. Heu de desplaçar les diferents activitats fins a trobar l'ordre desitjat. Ja sabeu que aquest és un punt decisiu per tal que l'execució del projecte sigui un èxit com a activitat d'aprenentatge.

Us ajuda en aquesta tasca el nom de l'activitat que, en poques paraules, us dóna la informació necessària per saber de quina activitat elaborada es tracta.

Cliqueu damunt del nom d'una activitat i amb les fletxes de desplaçament Fletxes de desplaçament col·loqueu-la on cregueu oportú (naturalment és una seqüència de prova i no importa veritablement quin serà l'ordre final).

Tal com s'ha explicat a la pràctica anterior, els botons d'avançar i retrocedir (fletxes) del JClic poden fer coses diferents. En cada punt de la seqüència d'activitats es poden assignar accions específiques a cada botó. Les accions possibles són:

AvançarRetrocedirAvançar o retrocedirPassar a l'activitat anterior o següent, segons el cas. Són les accions per defecte dels botons.
SaltarSaltarAcció d'anar a un determinat punt de la seqüència, definit per una etiqueta. També es poden fer salts d'un projecte a un altre.
Aturar-seAturar-seEl botó que té assignada aquesta acció es mostra inactiu.
TornarTornarSi s'ha fet algun salt es torna al punt on s'havia efectuat. Si encara no s'ha fet cap salt el botó es mostra desactivat. Aquesta acció s'acostuma a col·locar al final de les seqüències, per facilitar el retorn al punt de partida.
SortirSortirSi el projecte s'està veient al JClic es tanca l'aplicació. Si està corrent en un applet es redirigeix la navegació cap a la pàgina que s'indiqui

Proveu a marcar alguns punts de la seqüència amb etiquetes (hi podeu posar el text que vulgueu). Després definiu accions de saltar, d'aturar-se, de tornar…

Comproveu amb el botó Posar en marxa l'activitat l'efecte que tenen aquests canvis a la finestra de proves.

Quan acabeu de fer proves deixeu la seqüència tal com es mostra en aquesta imatge:

Seqüència de les activitats del mòdul 6

Observeu que els únics canvis efectuats són:

  1. Desactivar el botó de retrocés a la primera activitat, ja que no té sentit anar enrere des d'aquí.
  2. Col·locar una acció "Tornar" al botó d'avanç de la darrera activitat. En condicions normals això farà que no es pugui passar d'aquí, però si resulta que veníem d'un altre projecte tornarem al lloc d'on havíem sortit.
  3. Introduir una etiqueta "Inici" a la primera activitat. No és imprescindible, però ens pot ajudar a definir salts si més endavant volem que aquest projecte s'integri en un altre més gran.

Quan acabeu proveu de nou el funcionament de les seqüències i deseu el projecte amb el seu nom, modul6.jclic.zip.

Seguint el model que acabeu de realitzar, arregleu les seqüències del mòdul 1, el mòdul 3 i el mòdul 5. L'ordre de les activitats pot ser el que vosaltres vulgueu, però cal que introduïu en tots ells els tres canvis que acabem de veure.