Els projectes JClic sovint incorporen a la mediateca arxius de so. Aquest tipus d'arxiu són essencials per alguns projectes, i és molt important, que la qualitat d'aquest arxius sigui adequada.

En aquest mòdul es tracten qüestions tècniques referents al so digital, des de com connectar el micròfon a l'ordinador fins a l'edició i modificació dels arxius, passant per la gravació de veu i la captura d'arxius de música, amb el programa Audacity.