Les imatges són un element present molt sovint als projectes JClic.

Hi ha moltes maneres d'obtenir imatges, es poden fer amb una càmera digital, o crear dibuixos amb un programa específic. Però no sempre és possible, i hi ha maneres gens complicades d'obtenir imatges: la captura de pantalles i la descàrrega d'internet, són les dues opcions que s'expliquen en aquest mòdul.

Un cop obtinguda la imatge és possible que calgui modificar-la abans de fer-la servir al projecte.

Les pràctiques d'aquest mòdul no pretenen ser un curs de com utilitzar un editor gràfic. el que es pretén es presentar algunes eines bàsiques de retoc d'imatge, les que s'han considerat més útils de cara a modificar les imatges que es poden fer servir en un projecte JClic:

  • Eines de selecció
  • Canviar la mida d'una imatge o selecció
  • Eines de color
  • Filtres
  • Treball amb capes

Les pràctiques guiades estan fetes amb el Gimp 2.6, però cada alumne pot fer servir l'editor d'imatge al que estigui habituat, encara que, llavors, les indicacions respecte a eines i menús no seran, evidentment, les mateixes.

Si voleu ampliar la informació sobre le Gimp podeu consultar els cursos D34-Introducció al programari lliure i D135-Dibuix i recreació d'imatges com a recurs didàctic, que podeu trobar al DVDWeb de materials de formació