Desenvolupament de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és treballar la interacció.

Interacció

Per donar un caràcter interactiu a les presentacions, l'OpenOffice d'una eina anomenada Interacció. Aquesta eina permet generar una acció concreta fent un clic sobre un objecte.


El desplegable que s'obre permet portar a terme 12 accions diferents.


 • Cap acció: No hi ha acció
 • Vés a la pàgina anterior: Es desplaça una pàgina enrera
 • Vés a la pàgina següent: Es desplaça una pàgina endavant
 • Vés a la primera pàgina: Es desplaça a la primera pàgina
 • Vés a l'última pàgina: Es desplaça a la última pàgina
 • Vés a la pàgina o objecte: Porta a la pàgina o objecte seleccionat. Podem seleccionar en una llista les possibles diapositives o objectes de destí.


 • Vés al document: Cal seleccionar el document de destí.


 • Reprodueix el so: Reprodueix un arxiu de so
 • Executa l'acció de l'objecte: Dónar l'ordre d'actuació sobre l'objecte: edita, amaga,… Cal especificar-ho
 • Executa el programa: Inicia un programa durant la presentació
 • Executa macro: Cal determinar la macro que s'ha d'activar al fer clic amb el ratolí. Al camp de text Macro s'ha d'introduir el nom de la macro o bé seleccionar-la al camp Examinar
 • Acaba la presentació: Conclou la presentació.

Activitat 1. Interacció.

 1. Obriu una nova presentació
 2. Poseu de títol "L'abecedari".
 3. Confeccioneu 6 diapositives. A les tres pimeres escribiu A, B, C, i a les altres tres inseriu una imatge que comenci amb la lletra, A, una altra amb la B i una altra amb la C.
 4. Feu una interacció de les 3 primeres diapositives a les altres 3, utilitzant Vés a la pàgina o objecte.
 5. Deseu la presentació amb el nom ACTP010.ODP