Desenvolupament de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és treballar els diferents tipus de visualització de diapositives.

L'OppenOffice.org Impress permet treballar una presentació des de diferents tipus de visualització.

 • Vista normal
 • Esquema
 • Notes de la pàgina
 • Pàgina del prospecte
 • Classificador de diapositives


Normalment treballarem amb la vista norma, la creació de notesl i el classificador de diapositives.

Vista normal

La vista normal és la prensentació de l'àrea de treball més usual. Ens mostra la diapositiva que en aquell moment s'està elaborant. Si voleu configurar el patró de la diapositiva aneu a Visualització /Mestre/Diapositiva mestre. Mestre és la presentació de la diapositiva que conté el format del títol i del text i la resta d'elements del fons. Qualsevol modificació que feu en qualsevol dels elements o dels atributs de la vista mestre, automàticament es reflectirà a la resta de les diapositives que el fan servir. El mestre el podeu desar com a plantilla de presentació.


Creació de notes de la pàgina

Les anotacions de la pàgina són un element important perquè facilitaran el discurs i van associades a les diapositives de la presentació. Activant l'opció Notes de la pàgina del menú Visualitza, podem crear-les o modificar-les. La part inferior és on podem escriure les anotacions que faran referència a la diapositiva.


Classificació de diapostives

Un altre tipus de visualització molt utilitzat és la classificació de diapositives. Des d'aquesta vista es poden veure totes les diapositives de la presentació. És la millor opció per copiar, esborrar o inserir alguna diapositiva, ja que permet veure com quedarà la presentació un cop feta la modificació aplicada.

Activitat 1. Visualització de diapositives

 1. Recupereu un dels fitxers treballats.
 2. Proveu les diferents visualitzacions i observeu-ne el resultat.

Activitat 2. Inserir un comentari a una diapositiva

 1. Recupereu el fitxer ACTP08.ODP.
 2. Accediu a l'opció Notes de la pàgina des del menú Visualitza.
 3. Escriviu alguna anotació.
 4. Deseu la presentació amb el mateix nom.

Nota!: Recorda: Si voleu fer una còpia ràpida d'una o diverses diapositives, heu de seleccionar la dispositiva i clicar a CTRL + MAYÚS + D.