Desenvolupament de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és treballar com amagar diapositives en una presentació i practicar el cronometatge a la presentació.

Els efectes de transició controlen com apareixen i desapareixen les diapositives en una presentació. Tal com hem vist, les diapositives les podem avançar manualment o de forma automàtica en un període de temps determinat.

En fer una presentació, a vegades elaborem un gran nombre de diapositives i després no les fem servir totes. En lloc d'esborrar-les podem amagar-les i només presentar algunes diapositives. La resta les mantindrem en el mateix document però no apareixeran en fer la presentació.

Aneu a Presentació de diapositives i seleccioneu Mostra/amaga diapositives.

A la subfinestra de diapositives que trobareu a la part esquerra de la diapositiva central us apareixerà la icona que mostra el número de diapositva que amagueu assenyalat amb una barra diagonal. Si amagem la diapositiva 2 la icona s'assemblaria a . Per tornar a inserir la diapositiva repetiu els mateixos pasos.

Presentació amb cronometratge

L'opció Practica els cronometratges del menú Presentació de diapositives mostra la presentació en forma d'assaig i va fixant el temps en què es visualitzarà cada diapositiva d'acord amb els vostres interessos.

A l'hora de publicar una presentació, seleccioneu prèviament Practica els cronometratges i visualitzareu la presentació amb un marcador a la part esquerra de la pantalla.

Activitat 1. Amagar diapositives en la presentació

  1. Recupereu el fitxer ACTP08.ODP.
  2. Seleccioneu la diapositiva 2 i amagueu-la.
  3. Observeu l'efecte.
  4. Deseu-la presentació amb el nom ACTP09.ODP.

Activitat 2. Presentació amb cronometratge

  1. Recupereu el fitxer ACTP08.ODP.
  2. Practiqueu el cronometratge de la presentació