Presentació gràfica de l'activitat

Funcions que es fan servir en aquesta activitat
=SI()
=ALEATENTRE()
=MIN()
=MOD()
=I()

Objectiu de l'activitat
Treballar els múltiples.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M5 i afegir un nou full amb el nom de M5P7 múltiples.
2. Fer que el format de les cel·les del rang D6:E10 sigui semblant al gràfic de la presentació de l'activitat.
3. Conectar les cel·les del rang B4:I4
4. Escriure a la cel·la B4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;9))
5. Fer que el codi de fomat de la cel·la B4 sigui: "Aquests números són múltiples de "#"?"
6. Escriure a la cel·la D6: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(10;100))
7. Copiar la cel·la D6 a les cel·les del rang D7:D10
8. Escriure a la cel·la K6: =SI(MOD(D6;$B$4)=0;"si";"no")

Si el residu de dividir el valor de la cel·la D6 pel valor de la cel·la B4 és igual a 0 (MOD(D6;$B$4)= 0),llavors la cel·la K6 mostra el "si" avaluador; si no, mostra el "no".

9. Copiar la cel·la K6 a les cel·les del rang K7:K10

Segueix el mateix procediment que l'explicat en la nota del punt 6.

10. Conectar les cel·les del rang F6:G10
11. Escriure a la cel·la F6: =SI(I(E6=K6;E7=K7;E8=K8;E9=K9;E10=K10);"bé";"")

Si són certes les condicions del primer argument de la funció I(), llavors es motra el "bé"; si no; es mostra el "no".

12. Fer una macro amb les següent funcions:

  • Fer que la ce·la A1 tingui el valor de 0
  • Esborrar el contingut de les cel·les E6:E10

13. Protegir les cel·les que convingui.
14. Ocultar les cel·les que convingui.
15. Comprobar que funcioni correctament l'activitat.
16. Desar el fitxer M5.