Suma en arbre

Presentació gràfica de l'activitat.

Funcions que es fan servir en aquesta activitat

Objectiu de l'activitat
Completar una suma en arbre.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M5 i afegir un nou full amb el nom de M5P6 suma en arbre.
2. Assignar a les B4, D4, F4, H4, J4, C6, G6 i E8 els següents atributs:

 • color de la lletra: negre
 • tipus de lletra: Arial
 • mida: 18
 • color de fons: taronja 4
 • centrar horitzontal i verticalment el contingut de les cel·les

3. Escriure el signe de sumar a les següents cel·les: C4, E4, G4 i E5.
4. Les línies d'enllaç es fan amb l'eina del polígon de la barra d'eines de dibuix.
5. Escriure a la cel·la B4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(10;20))
6. Escriuire a la cel·la F4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;9))
7. Esciure a a la cel·la J4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(40;90))
8. Escriure a la cel·la K4: =SI(I(B4+D4+F4+H4=J4;C6+G6=J4;E8=J4);"bé";"")

Amb aquesta fórmula es comprova si s'ha fet bé l'activitat. La funció =I() fa que s'hagin de complir tres condicions:

 • Que la suma de les cel·les B4, D4, F4 i H4 sigui igual al valor de la cel·la J4.
 • Que la suma de les cel·les C6 i G6 sigui igual al valor de la cel·la J4.
 • Que el valor de la cel·la E8 sigui igual al valor de la cel·la J4.


9. Fer una macro amb les següent funcions:

 • Esborrar el contingut de les cel·les D4, H4, C6, G6 i E8
 • Assignar a la cel·la A1 el valor de 0
 • Que la cel·la D4 rebi el focus

10. Crear un botó de prémer de Controls de formulari i assignar-li la macro feta anteriorment.
11. Validar la cel·la A1 per al valor 0.
12. Protegir les cel·les que convingui.
13. Protegir la posició i la mida de les línies poligonals.
14. Ocultar o fer no visibles les cel·les que convingui.
15. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
16. Desar el fitxer M5.