Càlcul mental sobre el tant per cent.

Primera activitat.

Presentació gràfica de l'activitat:


Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Càlcular mentalment el resultat d'aplicar el tant per cent a un número.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M5 i afegir un nou full amb el nom de M5P5 percentatge 1
2. Fer que les cel·les del rang C4:H10 tinguin un format (atributs de cel·la) semblant al de la presentació de l'activitat.
3. Escriure a la cel·la J4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(10;100))
4. Escriure a la cel·la L4:=SI($A$1=0;ALEATENTRE(10;1000))
5. Escriure a la cel·la N4: =C4*E4/100
6. Escriure a la cel·la C4: =MIG(J4;1;1)*10

D'aquesta manera el valor de la unitat del número mostrat a la cel·la C4 sempre serà el zero. Hi ha altres maneres de fer el mateix.


7. Escriure a la cel·la E4: =MIG(L4;1;1)*100

D'aquesta manera els valors de la unitat i de la desena del número mostrat a la cel·la E4 sempre seran el zero. Hi ha altres maneres de fer el mateix.

8. Escriure a la cel·la H4: =SI(G4="";"";SI(N4=G4;"bé";"no"))
9. Seleccionar les cel·les del rang C4:N4, copiar-lo (Ctrl + C) i enganxar-lo primer a la cel·la C7 i després a la cel·la C10. D'aquesta manera s'obtenen ràpidament dos exercicis més.
10. Fer una macro amb les següent funcions:

  • Esborrar els valors les cel·les G4, G7 i G10
  • Assignar a la cel·la A1 el valor de 0
  • Que la cel·la G4 rebi el focus

11. Crear un botó de prémer de Controls de formulari i assignar-li la macro feta anteriorment. 12. Validar la cel·la A1 per al valor 0.
13. Protegir les cel·les que convingui.
14. Ocultar les cel·les que convingui.
15. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
16. Desar el fitxer M5

Segona activitat

Presentació gràfica de l'activitat:


Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Calcular mentalment el percentatge aplicat a un número en funció d'un resultat.

Desenvolupament de l'activitat
1. Escriure a la cel·la L4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;9))*10 per obtenir un número aleatori que representa el tant per cent que s'aplicarà al valor de la cel·la M4. Observar que el valor de la unitat del número mostrat a la cel·la L4 sempre serà el zero.
2. Copiar la cel·la L4 a la cel·la M4.
3. Escriure a la cel·la N4: =L4*M4/100 per calcular el resultat d'aplicar el tant per cent (valor de la cel·la L4) sobre el valor de la cel·la M4.
Per donar opció a que el número al qual s'aplica el percentatge sigui un número de dos o tres dígits, es pot fer el següent:
4. Escriure a la cel·la M5: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(1;9))*100

D'aquesta manera els valors de la unitat i de la desena del número mostrat a la cel·la M5 sempre seran el zero. Hi ha altres maneres de fer el mateix.

5. Escriure a la cel·la N5: =L4*M5/100 per calcular el resultat d'aplicar el tant per cent (valor de la cel·la L4) sobre el valor de la cel·la M5.

Havent fet aquet passos, s'obté un número de dos dígits a la cel·la M4 i un número de tres dígits a la cel·la M5. Un d'aquests dos números serà mostrat de manera aleatoròria a la cel·la E4

6. Escriure a la cel·la K3: =ALEATENTRE(1;2)
7. Escriure a la cel·la K4: 1
8. Escriure a la cel·la K5: 2
9. Escriure a la cel·la E4: =CONSULTAV(K3;K4:N5;3)

Aquest pràctica no està acabada perquè formava part d'un exercici opcional del mòdul 5. Per tant, caldria encara definir l'avaluació de l'activitat a la cel·la I4, el valor de la cel·la G4 i el format de la cel·la C4, a més de veure un altre exercici a la fila 8 perquè finalment aquesta pràctica es motri com es veu en la imatge de la presentació gràfica de l'activitat.

10. Fer una macro amb les següent funcions:

  • Esborrar el valor de la cel·la C4
  • Assignar a la cel·la A1 el valor de 0
  • Que la cel·la C4 rebi el focus

11. Crear un botó de prémer de Controls de formulari i assignar-li la macro feta anteriorment.
12. Validar la cel·la A1 per al valor 0.
13. Protegir les cel·les que convingui.
14. Ocultar les cel·les que convingui.
15. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
16. Desar el fitxer M6