Sumant i restant enters

Presentació gràfica de l'activitat

Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Càlcul mental amb números enters.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el fitxer M5 i afegir un nou full amb el nom d'M5P3 enters.
2. Fer que el rang C4:I10 tingui un format (atributs de la cel·la) semblant al gràfic de la presentació de l'activitat.
3. Escriure a la cel·la K4: =SI($A$1=0;ALEATENTRE(-9;9))
4. Copiar la cel·la K4 i enganxar-la a les cel·les del rang L4:N4
5. Escriure a la cel·la O4:=SUMA(K4:N4)
6. Escriure a la cel·la C4: =SI(MIG(K4;1;1)="-";K4;K4)

Amb aquesta fórmula es presenta el signe negatiu si el número és negatiu; si no, es presenta sense cap signe entenen així que és un número positiu. No obstant, si es prefereix també es pot fer que es presenti amb el signe positiu.


7.Escriure a la cel·la D4: =SI(MIG(L4;1;1)="-";L4;"+"&L4)

Aquesta fórmula segueix la mateixa dinàmica que l'escrit en la nota del pas 6. En aquest cas si el número és negatiu, es presenta el signe negatiu; si no, es presenta el signe positiu


8.Copiar la cel·la D4 i enganxar-la a les cel·les E4 i F4
9. Escriure a la cel·la G4 el signe d'igual (=)
10. Escriure a la cel·la I4: =SI(H4="";"";SI(EXACTE(H4;O4);"bé";"no"))
11. Seleccionar les cel·les del rang C4:O4, copiar-les (Ctrl + C) i enganxar-les (Ctrl + V) a les cel·les C7 i C10.

D'aquesta manera es poden fer ràpidament tantes copies de l'activitat com es vulgui.


En cas que l'aleatori sigui negatiu, també es pot fer que l'expressió sigui del tipus +(-X) on X és un número aleatori negatiu. Fent servir la funció SI, un operador de comparació i l'ampersand (&) es pot resoldre.
.


12. Fer una macro amb les següent funcions:

  • Esborrar els valors les cel·les H4, H7 i H10
  • Assignar a la cel·la A1 el valor de 0
  • Que la cel·la H4 rebi el focus

13. Crear un botó de prémer de Controls de formulari i assignar-li la macro feta anteriorment.
14. Validar la cel·la A1 per al valor 0.
15. Protegir les cel·les que convingui.
16. Ocultar les cel·les que convingui.
17. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
18. Desar el fitxer M5.