Càlcul mental

Presentació gràfica de l'activitat


Funcions que es fan servir en aquesta activitat


Objectiu de l'activitat
Practicar el càlcul mental amb operacions bàsiques.

Desenvolupament de l'activitat
1. Obrir el calc i canviar el nom de Full1 pel de M5P1 càlcul mental.
2. Fer que les cel·les del rang C4:G13 tinguin un format (atributs de les cel·les) semblant al de la presentació de l'activitat.
3. Escriure a la cel·la G4: =SI(A1=0;ALEATENTRE(1;100))
4. Escriure a la cel·la C4: =SI(A1=0;ALEATENTRE(1;G4))
5. Escriure a la cel·la I4: =SI(E4="";"";SI(C4+E4=G4;"☺";"no"))

Per inserir el símbol ☺, anar a la barra de menú i fer clic en Insereix | Caràcter especial | i clic al desplegable de Subconjunt per triar ☺ (U+263A)

6. Escriure a la cel·la G7: =SI(A1=0;ALEATENTRE(1;100))
7. Escriure a la cel·la C7: =SI(A1=0;ALEATENTRE(G7;100))
8. Escriure a la cel·la I7: =SI(E7="";"";SI(C7-E7=G7;"☺";"no"))
9. Escriure a la cel·la C10: =SI(A1=0;ALEATENTRE(1;9))
10. Escriure a la cel·la G10: =C10*SI(A1=0;ALEATENTRE(1;9))
11. Escriure a la cel·la I10: =SI(E10="";"";SI(G10/C10=E10;"☺";"no"))
12. Escriure a la cel·la E13: =ALEATENTRE(1;9)
13. Escriure a la cel·la C13: =ALEATENTRE(1;10)*E13

El valor de la cel·la C13 assegura que el residu de dividir C13 entre E13 sempre sigui zero i d'aquesta manera la divisió sempre és exacta.


14. Escriure a la cel·la I13: =SI(G13="";"";SI(C13/E13=G13;"☺";"no"))
15. Fer una macro amb les següent funcions:

  • Esborrar els valors les cel·les E4, E7, C10, E10 i G13
  • Assignar a la cel·la A1 el valor de 0
  • Que la cel·la E4 rebi el focus

16. Crear un botó de prémer Controls de formulari i assignar-li la macro feta anteriorment.
17. Validar la cel·la A1 per al valor 0.
18. Protegir les cel·les que convingui.
19. Ocultar les cel·les que convingui.
20. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
21. Desar el fitxer amb el nom de M5