D228 - Aplicacions didàctiques del full de càlcul
Mòdul 4

Aplicacions didàctiques del full de càlcul

Continguts

  • L'alfabet.
  • Ordenar paraules per ordre alfabètic.
  • Ordenar paraules per formar un oració
  • Escriure números amb lletra.
  • El dictat.
  • El vocabulari.
  • El parentesc familiar.
  • El diccionari.
  • La descripció.

Pràctiques

 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació