D228 - Aplicacions didàctiques del full de càlcul
Mòdul 3

Aplicacions didàctiques del full de càlcul

Continguts

  • Operacions bàsiques amb les fraccions.
  • El número mixt.
  • La equivalència i l'expressió gràfica.

Pràctiques

 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació