D228 - Aplicacions didàctiques del full de càlcul
Mòdul 1

Accions bàsiques del Calc, càlculs, operacions i funcions

Continguts

  • La suma.
  • La resta.
  • L'avaluació.
  • Les sèries i les llistes.
  • Càlculs amb les operacions bàsiques.

Pràctiques

 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació