Estil del peu del lloc web

El peu de pàgina té un comportament a nivell de full d'estils idèntic al tercer_bloc de la columna central. Seguiu el mateix model per aplicar els estils corresponents als dos blocs d'informació que formen el peu del lloc web:

/*----- peu ------*/
 
#peu {
	clear: both;
}
 
#peu ul {
	float: left;
} 
 
#peu ul li {
	display: inline;
	padding-right: 5px;
} 
 
#peu ul li a {
	font-family: Arial, sans-serif;
	font-size: 12px;
	color: #3c3c3c;
}
 
#peu p {
	text-align: right;
	font-family: Arial, sans-serif;
	font-size: 12px;
	color: #3c3c3c;
}

i obtindreu una primera versió acabada del disseny del lloc web.

Si proveu a duplicar vàries vegades l'element article de l'estructura, tindreu una simulació visual del lloc web en funcionament:

Descarregueu l'arxiu que conté el lloc web amb el full d'estils acabats.

Validació del full d'estil

Tot document CSS, igual que tot document XHTML, ha de ser vàlid. El W3C facilita la següent pàgina per validar els documents CSS:

De la mateixa manera que passava amb la validació d'un document XHTML, és important que un document CSS compleixi unes normes per ser vàlid. Aquestes normes són:

  • Ha d'estar codificat sota UTF-8.
  • Tots els selectors han d'estar escrits en minúscules. Les propietats i els seus valors poden aparèixer tant en minúscules com en majúscules, però es recomana l'ús de les minúscules com a estil de redacció de l'arxiu.
  • El conjunt d'expressions (propietats i valors) d'una regla sempre han d'estar tancats per claus d'entrada i sortida ({…}). L'absència d'una sola d'aquestes claus provocaria inconsistències en el resultat i, per descomptat, l'arxiu no seria vàlid.
  • Cada expressió d'una regla ha d'acabar obligatòriament amb un punt i coma (;). L'absència d'un sol punt i coma provocaria la no validació de l'arxiu.
  • Els comentaris en un arxiu CSS comencen amb l'expressió /* y acaben amb */.