Guia per a la creació d'un tema visual de Dokuwiki (i III)

Una personalització mixta: els ganxos (Hooks)

Els ganxos1) o hooks2) en anglès són una manera fàcil d'afegir contingut estàtic personalitzat sense haver-ne de crear un tema visual nou.

Obriu de nou l'arxiu main.php original del tema visual default. A la línia 38 llegiu:

<?php /*old includehook*/ @include(dirname(__FILE__).'/topheader.html')?>

Aquesta línia té com a objectiu incloure el contingut del fitxer HTML topheader dins del la pàgina wiki.

En aquest sentit, el propòsit final dels hooks és permetre una mínima personalització. Per exemple, al fitxer topheader.html podeu incloure el logotip o marca del lloc web i, al fitxer footer.html -que correspon al peu de la pàgina-, afegir la informació legal. Veieu en la següent taula quins són els fitxers del tipus hook disponibles només per al tema visual default:

Tots aquests arxius han d'estar dins del directori lib → tpl → default del Dokuwiki.

Arxiu Posició en relació a l'estructura HTML
meta.html Dins de l'etiqueta <head>
topheader.html Després de l'etiqueta <body>
header.html Sota el nom de la pàgina actual i el títol de la wiki
pageheader.html Abans del contingut de la pàgina
pagefooter.html Sota la data de modificació de la pàgina
footer.html Abans de l'etiqueta de tancament </body>

Veieu a continuació una captura d'una pàgina de Dokuwiki amb la posició dins de la mateixa dels diferents arxius hooks (en vermell):

1) no hem trobat una traducció millor del terme