Guia per a la creació d'un tema visual de Dokuwiki (I)

Què és Dokuwiki?

Dokuwiki és una infraestructura web orientada a la creació de wikis. La Viquipèdia afegeix que està escrit en el llenguatge de programació PHP i distribuït en codi obert sota la llicència GPL. Està pensat per utilitzar-se per a grups de desenvolupadors en general i petites companyies.1)

La facilitat d'instal·lació i el fet que no necessita una base de dades fa de Dokuwiki una eina especialment flexible i àgil per a la creació col·laborativa de documentació interna del centre educatiu.

Aquesta eina us servirà d'il·lustració per continuar explicant-vos la metodologia de treball en la creació de temes visuals.

Personalització d'un tema visual de Dokuwiki

Com ja heu vist tant a Wordpress com a Moodle, la personalització del Dokuwiki passa per la creació d'un nou tema visual o template. Els temes a Dokuwiki segueixen la metodologia de separar el contingut de la peresentació, és a dir:

 • El contingut de la web basat en l'estructura HTML barrejat amb funcions PHP pròpies del Dokuwiki que actuen com els creadors dinàmics del contingut.
 • El disseny determinat per arxius CSS.

La ubicació dels temes visuals del Dokuwiki és <dokuwiki> → lib → tpl.

Primeros passos

Abans de començar és necessari que conegueu l'estructura d'un tema visual genèric de Dokuwiki. Per defecte, Dokuwiki incorpora només un tema visual, default. Aquest tema conté els següents arxius:

 • style.ini: arxiu de configuració del tema visual. Es tracta amb més profunditat a la pràctica següent.
 • main.php: arxiu principal del tema visual. Correspon a la versió dinàmica de l'arxiu index.html.
 • detail.php: arxiu dinàmic que presenta la informació detallada d'un arxiu del tipus media.
 • mediamanager.php: arxiu dinàmic que presenta el gestor d'arxius de diferents tipus (pdf, odt, jpeg, zip,…) associats a la pàgina activa.
 • footer.php:
 • design.css: full d'estil de la tipografia, colors i disseny dels diferents elements que participen en l'estructura de la wiki.
 • layout.css: full d'estil de composició general de la pàgina.
 • media.css: full d'estil del disseny del gestor de continguts media (imatges, fitxers, etc.) de la wiki.
 • print.css: full d'estil per a l'impressió del contingut de la pàgina activa de la wiki.
 • rtl.css: full d'estil de correcció del disseny per als continguts que es llegeixen de dreta a esquerra (right to left).
 • images/: directori que conté els gràfics o imatges que completen l'aspecte visual del tema.

Un bon punt de partida és copiar la carpeta default i el seu contingut i la reanomeneu per experimental. Aquesta còpia us pot ajudar a realitzar les proves necessàries per familiaritzar-vos amb l'estructura d'un tema de Dokuwiki.