Guia per a la creació d'un tema de Moodle (i III)

Miscel·lània

Afegir un logotip

Incorporar el vostre logotip a la capçalera de cada pàgina de Moodle requereix que modifiqueu les següents línies de l'arxiu index.html del tema visual:

  <?php print_container_start(true, '', 'header-home'); ?>
    <h1 class="headermain"><?php echo $heading ?></h1>
    <div class="headermenu"><?php echo $menu ?></div>
  <?php print_container_end(); ?>
<?php } else if ($heading) { // This is what gets printed on any other page with a heading
?>
  <?php print_container_start(true, '', 'header'); ?>
    <h1 class="headermain"><?php echo $heading ?></h1>
    <div class="headermenu"><?php echo $menu ?></div>
  <?php print_container_end(); ?>

per

  <?php print_container_start(true, '', 'header-home'); ?>
    <h1 class="headermain"><img src="<?php echo $CFG->themewww .'/'. current_theme() ?>/pix/logotip.png" alt="" /></h1>
    <div class="headermenu"><?php echo $menu ?></div>
  <?php print_container_end(); ?>
<?php } else if ($heading) { // This is what gets printed on any other page with a heading
?>
  <?php print_container_start(true, '', 'header'); ?>
    <h1 class="headermain"><img src="<?php echo $CFG->themewww .'/'. current_theme() ?>/pix/logotip.png" alt="" /></h1>
    <div class="headermenu"><?php echo $menu ?></div>
  <?php print_container_end(); ?>

Fixeu-vos que només cal reemplaçar la funció PHP que conté la capçalera de primer nivell

<?php echo $heading ?>

per

<img src="<?php echo $CFG->themewww .'/'. current_theme() ?>/pix/logotip.png" alt="" />

Un cop heu realitzat aquests canvis, creeu la carpeta pix dins de l'arrel de la carpeta del nou tema i copieu a dins d'aquella l'arxiu logotip.png.

Comproveu el resultat (hem fet la captura amb el logotip que heu utilitzat al llarg d'aquest curs)

Canviar el set d'icones

Podeu personalitzar l'aspecte visual de les icones que acompanyen al tema visual si realitzeu els següents canvis:

 • Obriu l'arxiu config.php del nou tema i modifiqueu la línia següent
  $THEME->custompix = false

  per

  $THEME->custompix = true
 • Creeu el directori pix a l'arrel del nou tema. Aquest directori contindrà els arxius gràfics relacionats amb les icones utilitzades per Moodle per identificar diferents elements, apartats i accions relacionats amb les propietats i objectes dels cursos.

Proveu a descarregar i instal·lar el tema Nuvola: http://www.moodlezengarden.com/. Comproveu que segueix aquesta jerarquia de carpetes i fitxers:

 • nom_del_nou_tema/
  • pix/
   • c/
   • f/
   • g/
   • i/
   • m/
   • mod/
   • nuvolaLicense/
   • s/
   • t/
   • u/
   • b.gif
   • help.gif
   • madewithmoodle.gif
   • moodlelogo.gif
   • moodlelogo-med.gif
   • movehere.gif
   • spacer.gif
   • webding.gif
   • webding.png
   • some_more.gif
   • theme_specific.jpg
   • pictures.png