L'objectiu d'aquesta pràctica és avaluar l'apartat del procés de la WebQuest.

Recordeu que l'apartat del procés ha de deixar ben clar allò que els alumnes han de fer, quan ho han de fer, i també s'hi han d'adoptar punts de vista diferents mitjançant rols (personatges experts). Cal especificar com s'han d'organitzar els grups, s'han d'incloure recursos suficients i de qualitat i els suports, "scaffolds", necessaris.

El vocabulari ha de ser adequat al nivell dels alumnes, les instruccions clares, concretes, ben detallades però breus i adreçades directament als alumnes (en segona persona: feu, cerqueu, classifiqueu…).

FITXA PER A L'AVALUACIÓ DE L'APARTAT DEL PROCÉS D´UNA WEBQUEST

La graella següent té com a objectiu fer-vos fixar en els detalls que poden significar l'èxit o el fracàs d'un projecte. Us pot servir per analitzar el vostre propi projecte o per demanar-li a algú que us l'avaluï. També us pot servir per avaluar vosaltres qualsevol altra WebQuest de les que trobeu a Internet abans d'utilitzar-la amb els vostres alumnes.

ASPECTE?NOOBSERVACIONS
Queda ben clar què ha de fer un dels alumnes i quan ho ha de fer?
Els rols (si n'hi ha) queden ben definits i són importants per aconseguir els objectius del treball?
La manera d'organitzar els grups de treball, els espais, el material, el temps, etc., és prou clar?
Els recursos (d'Internet o altres) són suficients? És a dir, els alumnes trobaran tota la informació necessària per fer correctament totes les activitats?
Tenen prou orientació respecte a les activitats que impliquen una interactuació entre ells? (Per exemple: comenceu amb una pluja d'idees… entrevisteu un expert en tal tema.)
Hi ha suficient orientació específica sobre la manera de dur a terme la tasca?
El procés és coherent amb la descripció de la tasca?
Les instruccions s'adrecen als alumnes en segona persona (vosaltres heu de…) ?
El vocabulari és l'adequat al nivell dels alumnes?
Les instruccions es donen en llistes numerades o amb guions, els paràgrafs són curts i la lletra és clara i llegible?
La informació massa extensa és col·loca en pàgines separades enllaçades per un mot hipertext?

(*) Creada Bernie Dodge, traduïda i adaptada per Carme Barba

Desenvolupament de la pràctica

Avalueu l'apartat del procés d'aquesta WebQuest:

|

CONSTEL·LACIONS ZODIACALS, de Susagna Argemí

I una altra que vosaltres escolliu: http://webquest.xtec.cat/enlla/