L'objectiu d'aquesta pràctica és presentar els diferents tipus de suports o scaffolds.

BASTIDES O SCAFFOLDS

Una bastida és una estructura temporal que s'utilitza per ajudar l'alumnat a actuar amb una destresa superior a la que realment disposa. Les bastides s'inclouen dins l'apartat del procés segons les necessitats per anar fent accessibles els objectius.

Un suport pot servir per a:

  • dirigir l'atenció de l'alumne vers allò que és important i l'ajudar-lo a organitzar millor la informació i a registrar correctament allò que perceben.
  • estructurar la informació.

Són especialment útils quan el format del producte final ha de seguir unes convencions determinades per a la seva publicació.

1. Segons el moment del treball al qual van destinats. Seguint la proposta de Bernie Dodge:

1.1 Suports per al moment de la recepció de la informació
Aquests suports són ajudes que podeu proporcionar als alumnes amb les fonts que poden utilitzar en començar el treball. Serveixen per dirigir la seva atenció vers allò que és important i l'ajudem a organitzar-se i a registrar allò que perceben.

1.2 Suports per al moment de la transformació de la informació
Aquests suports s'han de proporcionar en el moment que els alumnes estan transformant la informació que han obtingut en diferents fonts. Aquests suports preveuen l'estructuració de la informació.

1.3 Suports per al moment de la producció
Aquests suports es faciliten a l'alumnat quan realment ha de produir alguna cosa observable que serveix per demostrar allò que han après. Són especialment útils quan la forma que ha de tenir el producte ha de seguir les convencions d'un format determinat o gènere de publicació o de presentació.

Desenvolupament de la pràctica