L'objectiu d'aquesta pràctica és definir, elaborar i avaluar l'apartat del procés d'una WebQuest.

Introducció

A l'apartat corresponent al procés d'una WebQuest, és on heu d'explicar a l'alumnat de manera exacta què és allò que ha de fer i quan ho han de fer. També és on heu d'incloure els recursos específics que haurà d'examinar en cada punt del projecte, recursos que poden ser enllaços a webs o de qualsevol altre tipus. També hi heu d'incloure els scaffolds o bastides, és a dir, tot allò que els pugui ajudar a fer la seva tasca millor, com ara: mapes conceptuals, línies del temps, glossaris, tutorials breus, etc.

És molt útil fer una llista del passos o activitats que els alumnes han de fer perquè comprenguin exactament què han de fer i en quin ordre, com més concrets i detallats siguin millor. Recordeu que us heu d'adreçar directament als alumnes i, per tant, heu de descriure les activitats en la segona persona del plural del present.

La inclusió dels recursos es pot fer de diverses maneres: si tots els membres del grup han de fer una mateixa activitat, cada activitat ha d'incloure els recursos comuns. Si hi ha rols diferents, els recursos poden ser també diferents, i a l'apartat de cada alumne/a, segons el seu rol, s'hi han d'incloure els recursos específics corresponents.

Si voleu assegurar d'entrada que tots els alumnes tinguin uns coneixements previs, podeu fer una activitat conjunta amb els mateixos recursos per a tot el grup classe.

També podeu incloure recursos de suport, ampliació, recursos optatius, recursos lúdics al final del procés, etc.

Consells per al disseny del procés: els rols i els punts de vista

Si esteu dissenyant una WQ sobre un tema respecte al qual hi pot haver opinions conflictives, assigneu rols relacionats amb els diferents punts de vista. Cada alumne/a tindrà accés als recursos que el puguin ajudar a comprendre i a interioritzar cada un dels punts de vista.

Si el tema es pot veure des de punts de vista complementaris, assigneu als alumnes rols relacionats amb diferents especialitzacions perquè tots contribueixin a obtenir una visió més completa del tema.

Si l'alumnat té experiència per treballar de manera cooperativa i autònoma i és prou madurs, podeu deixar que adopti els rols o punts de vista que creguin convenients després d'haver tingut accés a tots els recursos.

Segons el grau de maduresa de l'alumnat, li podeu demanar que arribin a un consens sobre el tema i després informi la resta de la classe, però, si creieu que encara no n'és capaç, millor que feu que cada grup adopti un sol punt de vista i, després, amb el suport i la direcció del professor/a, tot el grup classe intenti, al final, arribar a un acord o fer una síntesi.

Com podeu veure, segons la maduresa de l'alumnat, la seva experiència en treball autònom i en treball cooperatiu, el/la professor/a tindrà un rol més d'assessor/a consultor/a o més de director/a i guia.

Desenvolupament de la pràctica

Primera part

Ara analitzareu pas a pas tot el procés d'una WebQuest, que s'ha triat perquè té una estructura molt clara i molt detallada, i us servirà molt bé com a exemple.

Passejant per Barcelona amb Gaudí, de Sebastià Capella

En primer lloc, trobeu un índex de les activitats que els alumnes han d'anar fent al llarg del procés: és una llista enumerada que facilita el treball ordenat.

gaudi2.jpg

Activitat 1. A la primera activitat, se'ls demana crear una ruta per visitar sis monuments de Gaudí, i hi hi ha un enllaç on poden trobar la informació necessària. Fixeu-vos que s'explica exactament què han de fer (escriure, imprimir…) i també com i on han de desar la informació amb tota mena de detalls.

De moment, la informació és la mateixa per a tothom, però, al final de l'activitat, han de triar ja els rols per treballar uns aspectes diferenciats

Activitat 1

Activitat 2,3 i 4. Aquí ja han de treballar per separat segons l'especialista que han decidit ser, per tant, cada membre del grup té una feina individual per fer:

Activitat 2 Activitat 3 Activitat 4

El tècnic navegador, l'historiador i el localitzador: Cadascú té instruccions diferenciades i recursos també diferenciats, pot ser que alguns recursos coincideixin però el que hi han de cercar és diferent, o bé ho han de cercar des d'un punt de vista diferent; per tant, en aquesta activitat, han de treballar en ordinadors diferents o en moments diferents. (*)

Al final han de desar la informació de la mateixa manera i les instruccions tornen a ser per a tots.

A l'activitat 5 comença la feina de redactar un fullet de propaganda, per tant, se'ls facilita un enllaç a un exemple, és a dir, a una bastida (scaffold).

Activitat 5

A l'activitat 6 també se'ls facilita un exemple de la presentació que se'ls demana i l'enllaç a un tutorial breu per fer una presentació en diapositives. Actualment, cal afegir-hi les mateixes instruccions per a l'aplicació equivalent en programari lliure.

Activitat 6

A la darrera activitat, se'ls facilita una adreça electrònica on enviar el treball, ja que, com s'ha indicat, les WebQuests intenten fer molt reals i convincents les propostes per als alumnes. Els recursos provenen del món real i el seu treball o producte també hi haura de retornar.

Activitat 7

Al final hi ha una zona de jocs relacionats, naturalment, amb el tema de la WebQuest, que pot tenir diverses funcions: a més de passar-s'ho bé, permet aprendre més sobre Gaudí i, al mateix temps, atendre la diversitat. Alguns alumnes poden anar a aquesta zona si acaben abans, d'altres poden anar-hi en lloc de fer alguna activitat amb massa dificultat: potser un alumne/a en procés d'integració o amb altre tipus de dificultat. Juga amb…

(*) Per preveure aquestes situacions, cal tenir activitats preparades sense ordinador.

Segona part

Ara vosaltres entreu a cada una de les WebQuests següents i analitzeu a fons l'apartat del procés, tal com heu fet amb la de Gaudí.

viatge.jpg

Viatge naturalista per Catalunya, de Núria Coma

Fem ràdio, d'Anna Pérez

captura_wq.jpg

Compondre una cançó,de Carme Miró

peplum.jpg

Projecteu el vostre pèplum, de Sebastià Giralt

leonor.jpg

Elionor, d'Elena Moltó

salut.jpg

Salut i escola, d'Elena Ardanuy