Wiki

Un wiki no es més que una pàgina web que pot ser editada per diferents persones. Es pot utilitzar per exemple per elaborar un treball sobre un tema, un recull d'informació, un comentari d'un text,… sempre amb llenguatge wiki. A més permet donar-li estructura interna amb la creació de subpàgines que s'enllacen des de la pàgina principal.

La dinàmica de treball sol ser grupal, però es pot utilitzar també per a un treball individual que s'hagi d'anar actualitzant, amb o sense els comentaris del professor. Si es consulta l'historial es poden veure les aportacions dels diferents estudiants, que es visualitzen amb un altre color de text. Des de l'històric sempre podem recuperar versions anteriors.

Extret dels documents de suport de moodle

Tipus de wiki

Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del grup i de l'estudiant. A banda, com qualsevol activitat, el wiki té els modes de grup de Moodle: "Sense grups", "Grups separats" i "Grups visibles". Això es combina en la següent matriu de nou possibilitats:

Exemple del curs DTAP - Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb trastorns que incideixen en l'aprenentatge

Consulta prèvia per fer els grups de treball
Com ja sabeu, la professora Núria Alart, a part de teoritzar sobre les IM (intel·ligències múltiples), també ha contribuït en gran manera a proporcionar eines didàctiques: us volem presentar 8 Web Quests elaborades per ella aplicant la teoria de les IM. Si voleu informació general sobre les Web Quests cliqueu aquí .

Entreu a totes i cadascuna (mireu cada apartat, en especial, la tasca i el procés) i seleccioneu-ne una per fer-ne un treball posterior a la wiki.

Heu d'apuntar-vos a una de les vuit opcions per constituir 8 grups de treball per fer l'activitat corresponent al "Wiki de les Intel·ligències"

Encàrrec de feina al wiki
Per elaborar el document caldrà fer dues accions:

1.- La primera, d'elaboració individual, l'expliquem tot seguit:

Recordes que a la pràctica 1 d'aquest mòdul et demanàvem que passessis un auto-test de les intel·ligències múltiples a un alumne? Si en tens un de passat realment, millor, si no, pots fer servir el teu mateix. Amb els resultats a punt,…

Entra a la Wiki a la pàgina del grup d'activitat que et correspon segons la tria de la WebQuest que has fet a la consulta. Per fer-ho: Clica damunt el títol en vermell de la WQ (que trobaràs a la part inferior d'aquesta pàgina). Una vegada a dins, hi trobaràs les taules que fan de guió del document. Tot seguit, clica la pestanya "Edita" per escriure. Inventat un nom fictici de l'alumne/a a qui li has fet fer el test. Llista les intel·ligències en les que destaca i en quines gens o molt poc, en el loc corresponent de la taula.

2.- La segona, és l'activitat pròpiament dita, de caire col·laboratiu:

De les activitats de la Web Quest, explicades per l'autora, (normalment, als apartats PROCÉS o TASCA ) seleccioneu algunes de les que reforcen (i aprofiten) les seves IM dominants i alguna que desenvolupi (o estimuli) les IM en la que mostra mancances, per a cadascun dels alumnes. Tot seguit, ompliu els altres apartats

REPARTIMENT: Caldrà triar quin rol és el més adient per a cada alumne (qui faria què). En el cas concret de la WQ "La gota d'aigua" caldrà triar qui serà coordinador de les diferents activitats proposades a la WebQuest esmentada, etc.

JUSTIFICACIÓ I DEBAT: Cada component del grup ha d'argumentar l'adjudicació de rols i coordinacions proposada per al seu alumne. La resta de components del grup pot opinar al respecte, generant-se un debat, fins a acordar el repartiment definitiu.

COMENTARIS: sobre la WQ, (què us sembla com a recurs), sobre el procés d'elaboració que heu seguit…

Tot i que no és una activitat avaluativa, el professorat pot seguir el desenvolupament llegint l'historial. Pot saber el nombre d'intervencions de cada alumne/a, el temps emprat, i pot intervenir per corregir, fer marques, etc.I si cliquem "Dif" accedim als canvis de cada participant, que es visualitzen amb un altre color de text.

Per fer l'avaluació del wiki podem afegir un element de qualificació que emplenarem directament des del butlletí de qualificacions. Ja veurem en el mòdul 3 com afegir un element de qualificació.

Podeu trobar més informació sobre el wiki a la Pràctica 3 del mòdul 6 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.