Glossari i base de dades

Glossari

Els glossari es defineix a nivell de moodle com una estructura de text on hi ha “entrades” que donen pas a un “article” que defineix, explica o informa del terme usat en l'entrada. Podem fer servir el glossari per fer un recull/catàleg de conceptes, webs, recursos, etc…generat de forma col·laborativa per totes les persones participants.

Exemple del curs D55 - Matemàtiques amb GeoGebra

Valoracions de les entrades del glossariA una glossari podem visualitzar les entrades navegant alfabèticament, per categories, per data o per autor.

Cal remarcar que el glossari és una de les activitats que no accepta el format de grups i les entrades es veuen per tots els participants del curs. Per tal de poder agrupar les entrades i fer un seguiment més àgil es recomana fer servir les categories del glossari (atenent al grup de formació o al nom de la persona tutora).

Respecte als format de visualització del glossari tenim:

  • Diccionari simple: Sembla un diccionari convencional amb entrades separades. No es visualitzen els autors i els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.
  • Continuat: Mostra les entrades una rere l'altra sense cap mena de separació més que les icones d'edició.
  • Complet amb autor: Un format de visualització estil fòrum amb les dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enllaços.
  • Complet sense autor: Un format de visualització estil fòrum, sense dades de l'autor. Els fitxers adjunts es mostren com a enllaços.
  • Enciclopèdia: Com el 'Complet amb autor' però les imatges adjuntes es visualitzen dins de l'entrada.
  • PMF: Útil per a visualitzar llistes de preguntes freqüents. Afegeix automàticament les paraules PREGUNTA i RESPOSTA al concepte i a la definició respectivament.
Glossaris principals i glossaris secundaris

Per defecte els glossaris d'un curs són del tipus secundari i es pot crear un únic glossari principal, gestionat per les persones tutores i editores del curs, que s'alimenta de les entrades pròpies i també de les entrades als glossaris secundaris el curs.

Si hem creat un glossari principal, una vegada tenim entrades al glossari secundari, a la persona tutora li apareix una icona nova a cada entrada dels glossaris secundaris que li permet exportar aquella entrada al glossari principal. Una vegada exportem l'entrada les icones d'edició i qualificació desapareixen del glossari secundari i apareixen les icones al glossari principal.

Qualsevol modificació que fem a una entrada que estigui al glossari principal i secundari també afectarà l'altre.

Si ens fixem no tenim l'opció d'eliminar completament les entrades del glossari principal que provenen d'un glossari secundari, l'únic que podem fer és modificar-la o eliminar l'exportació de manera que desapareixerà del glossari principal però no del secundari. Llavors des del glossari secundari podrem eliminar completament l'entrada.

Entre altres opcions de configuració que ens ofereix el glossaris estan les de permetre comentaris da les entrades i l'estat d'aprovació de les noves entrades per defecte (es poden fer disponibles automàticament a tothom, o també es pot fer que el professor les hagi d'aprovar una per una).

Coavaluació

Una de les opcions que ens ofereix el glossari és l'opció de coavaluació de les entrades al glossari per part de totes les persones participants al curs . Una vegada hem triat l'escala corresponent la qualificació final de cada entrada és la mitjana (arrodonida) de les qualificacions (tot i que en el llibre de qualificacions es pot configurar el nombre de xifres decimals).

Paràmetres generals de qualificació

Configuració de la qualificació d'un glossari

Peu d'imatge: Opcions de configuració de la qualificació d'un glossari

Cal remarcar que l'exportació també s'endú les qualificacions del fòrum secundari al principal, tot i que caldrà configurar la mateixa escala de qualificació al fòrum principal i al fòrum secundari per evitar desajustos. A partir del moment en que s'ha exportat l'entrada només es pot qualificar des del glossari principal.

Valoracions de les entrades del glossari

Valoracions de les entrades del glossari

Peu d'imatge: Valoracions de les entrades del glossari

Clicant damunt el resum de valoracions podem comprovar qui ha fet cadascuna de les valoracions de l'entrada.

Podeu trobar més informació sobre els glossaris a la Pràctica 1 del mòdul 6 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.


Base de dades

La base de dades és una activitat que permet als usuaris incorporar dades a un espai dissenyat pel professorat i crear, així, un magatzem d’entrades amb registres sobre qualsevol tema. El format i l'estructura d'aquestes entrades poden ser gairebé il·limitats, incloent-hi imatges, fitxers de tota mena (text, imatge, so, vídeo, full de càlcul…), adreces URL, nombres i text, entre altres formats.

Exemple del curs D73 - Desenvolupament d'activitats educatives en l'entorn JClic i del curs D82 - Quaderns Virtuals, aprenentatge i avaluació en xarxa

Valoració d'una activitat JClic/Quadern VirtualFeu una cerca d’activitats que siguin del vostre interès a la zonaClic/Biblioteca de Quaderns Virtuals , trieu un dels projectes i feu-ne una avaluació seguint el guió proposat en el document avalclic.odt.

Aquest document NO l'haureu d'enviar, el que haureu de fer és crear una entrada a una base de dades del curs on trobareu precisament la mateixa informació que conté aquest document. Per tant, en aquest cas, no heu de lliurar cap fitxer sinó que heu d'emplenar un formulari que després tots els participants del curs podran consultar. Per tant, abans de triar el JClic per avaluar és aconsellable fer una ullada als projectes JClic que s'han avaluat per tal de no repetir-ne cap.

Els aspectes que avalueu en aquest document us seran d'utilitat a l'hora de crear i seqüenciar les activitats del vostre projecte.La base de dades ens permet configurar la disponibilitat per fer les entrades, la visualització, les entrades requerides, les entrades requerides per visualitzar i el màxim nombre d'entrades de cada persona participant.

Configuració de la base de dades


Per altra banda, es pot activar la possibilitat que les tothom pugui fer comentaris de les entrades de la base de dades o si les entades han de ser aprovades per ser visualitzades.

Una vegada configurada la base de dades, cal afegir els camps que contindran les entrades: botons de grup, data, fitxer, Latitud/longitud, menú(selecció múltiple), menú (selecció única), nombre, quadres de verificació, text, URL i àrea de text.

Després cal configurar les plantilles d'introducció i visualització de la base de dades que permeten controlar la disposició visual de les dades quan introduïu una entrada, visualitzeu una entrada o la llista d'entrades(Extret de la documentació de moodle):

  • Plantilla de llista: Amb aquesta plantilla podeu escollir els camps que s'utilitzen i la seva disposició quan es visualitzen múltiples entrades a l'hora (per exemple els resultats d'una cerca). Una possibilitat es que aquesta visualització mostri una informació menys detallada, que resultarà accessible a la visualització d'entrada única.
  • Plantilla d'entrada única: En aquesta plantilla podreu escollir els camps que es mostraran i la seva distribució quan només es mostra una entrada, en aquesta pàgina trobareu que hi ha més espai de pantalla disponible, podreu mostrar, per exemple, les imatges amb un major mida o proporcionar més informació que la que apareix a la visualització en forma de llista.
  • Plantilla d'introducció:En aquesta plantilla podreu escollir els camps i la seva distribució a l'hora d'inserir o editar una nova entrada a la base de dades.

També es poden configurar les plantilles de cerca avançada, RSS, CSS i Javascript.

La base de dades permet qualificar en funció de l'escala triada però no fer retroaccions individuals a les entrades (sempre podem crear una tasca paral.lela on fer aquestes retroaccions).

Les valoracions i els comentaris sempre es fan des la plantilla de visualització d'entrada única i no des de la llista d'entrades.

Per altra banda, la base de dades no permet per defecte fer coavaluació com és el cas del glossari, però es pot fer una excepció al rol de participant i concedir el permís per valorar les entrades (per fer l'excepció cal tenir rol de persona administradora del curs). En aquest cas la valoració de cada entrada és la mitjana de les diferents valoracions trameses. La nota final de cada persona participant al llibre de qualificacions és la mitjana de les valoracions de les seves entrades.

Valoració d'una entradaLes persones participants poden valorar les entrades dels altres companys de curs i veure un resum de les persones que han tramés la valoració de cadascuna de les seves entrades, amb la valoració que hi han posat. En canvi, els comentaris s'afegeixen a cada entrada i els poden veure tothom.

Podeu trobar més informació sobre la base de dades a la Pràctica 2 del mòdul 6 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.