Fòrums

El fòrum és l'activitat per excel·lència que el moodle ens proposa per construir conjuntament amb la resta de participants del curs.

Recordem que hi ha diferents tipus de fòrums que triarem en funció de l'objectiu i la dinàmica de l'activitat que proposem:

 • Fòrum estàndard per a ús general: és un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un tema nou en qualsevol moment.
 • Un debat simple: és un sol tema, tot en una pàgina. Útil per a debats breus i enfocats, com ara un fòrum setmanal sobre un tema concret.
 • Cada persona envia un debat: Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest tipus de fòrum és útil quan es vol que cada estudiant iniciï un debat, es presenti o faci una intervenció personal a la qual tothom pugui respondre.
 • Fòrum de preguntes i respostes: El fòrum de preguntes i respostes exigeix que els estudiants enviïn les seves intervencions abans de veure les dels altres estudiants. Després de la intervenció inicial, els estudiants poden veure i respondre els altres debats. Aquest tret permet l’oportunitat d’intervencions inicials iguals a tot l’alumnat, i així fomentar el pensament original i independent.

Per altra banda al crear un curs es crea per defecte el Fòrum de noticies en el qual només hi poden participar les persones que tutoritzen la formació.

És interessant recomanar a les persones participants que tinguin l'opció de seguiment de fòrums activada en el seu perfil, de manera que es destaquin els missatges nous. Es pot recordar que la configuració és personal i es duu a terme des del perfil a l'apartat Seguiment dels fòrums on cal triar l'opció Sí: destaca'm els missatges nous.

Avís de missatges nous

Pel que fa a la qualificació dels fòrums el moodle proposa diferents tipus d'agregacions:

Tipus d'agregacions del fòrum

Tipus d'agregacions del fòrum
 1. Sense valorar: No es valoren les intervencions i el fòrum no apareix a la graella de qualificacions
 2. Mitjana de valoracions: Calcula la mitjana de les valoracions de les diferents aportacions al fòrum. Útil quan es preveu que les persones participants hi faran moltes intervencions
 3. Nombre de valoracions: Comptabilitza les intervencions de cada persona en aquest fòrum, independentment de la valoració específica de cada aportació
 4. Valoració mínima: Consigna a la graella de qualificacions la qualificació més baixa de les intervencions de cada persona participant
 5. Valoració màxima: Consigna a la graella de qualificacions la qualificació més alta de les diferents intervencions de cada persona participant
 6. Suma de valoracions: Consigna a la graella de qualificacions la suma de qualificacions de les diferents intervencions de cada persona participant

La qualificació total d'un fòrum no superarà mai el màxim de l'escala que hem triat per avaluar.
Per exemple si triem una escala numèrica fins a 5, la valoració que apareixerà a la graella de qualificacions mai superarà el 5 encara que haguem seleccionat les agregacions dels tipus Nombre de valoracions o Suma de valoracions.

En els cas de les escales qualitatives, el moodle assigna de forma automàtica als ítems de cada escala un numeració incremental i que s'inicia sempre a 1, per exemple: No fet = 1, Cal revisar = 2 i Fet = 3 (per això cal editar sempre les escales amb valoracions de menys a més). En el cas de triar l'agregació del tipus Nombre de valoracions o Suma de valoracions el valor màxim serà el màxim corresponent a l'escala, és a dir, si tenim una escala de 3 ítems el valor màxim serà 3=Fet, encara que facin més de 3 intervencions o la suma de les valoracions de les diferents intervencions sigui superior a 3.

A més del tipus d'agregació caldrà triar l'escala de qualificació que s'utilitzarà i fins quin dia es valoraran les intervencions al fòrum.

Configuració del fòrum

Configuració del del fòrum

A les opcions del fòrum també es pot configurar un temps per blocar un fòrum (màxim d'una setmana), el nombre màxim de missatges per blocar i el llindar de missatges per enviar un avís.

Una de les dificultats que ens trobem com a persones tutores és el d'avaluar les intervencions de les persones participants en els fòrums que es proposen com activitat d'avaluació. En aquest sentit seria recomanable crear un rúbrica per avaluar els fòrums que es presenti a l'inici del curs, el que permetria a les persones participants saber el que s'espera de les seves intervencions en els fòrums i comprovar la utilitat pràctica d'aquest instrument d'avaluació.

Podeu trobar més informació sobre els fòrums a la Pràctica 1 del mòdul 5 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.