AQFT - Avaluació i qualificacions en Moodle per a la formació telemàtica


Autoria

  • Zinka Carandell Gottschewsky
  • Raül Fernández Hernández
  • Sergi Muria Maldonado
  • Núria Solsona Pairó
 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació