Ateneu és l'espai que recull els materials elaborats per a les activitats formatives, recursos metodològics i documentals, eines per treballar a les aules i tutorials.


 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació